Dnes je štvrtok 9. júla 2020. Sviatok má Lujza zajtra má sviatok Amália .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow POZVÁNKA na 1. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neurológii
POZVÁNKA na 1. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neurológii Formátovať pre tlač

16 november 2010    

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Odborná sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Regionálna komora SaPA Košice I a
Klinika neurológie UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
Vás pozývajú na
1. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neurológii
s medzinárodnou účasťou,
organizovanú pod záštitou riaditeľky UNLP Košice,
ktorá sa koná v dňoch 19. – 20. novembra 2010 v Košiciach

Témy konferencie: 1. Kvalita v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
o neurologických pacientov,  2. Ošetrovateľská dokumentácia, 3. NCMP, 4. Varia

Program na stiahnutie.


M I E S T O     K O N A N I A
:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

P R O G R A M : 

19.11.2010       Piatok 
 07:30 - 09:00       Registrácia
 09:00 - 09:30       Otvorenie, príhovory hostí
 09:30 - 12:00       Odborný program
Koordinátori: PhDr. Dudičová B., PhDr. Pípolyová M., Bobková A.

1. Zlepšovanie kvality zodpovednosti hlavných sestier
    Matejevič M. (Beograd)

2. Role nelékařů v českém zdravotnictví
    Bc. Skalická A. (Praha)

3. NCMP ischemická
    Mgr. Zásadová M. (Bardejov)

4. Trombolytická liečba NCMP
    Rozborilová D.,  Černá S.  (Poprad)

5.Trombolytická therapia - kazuistiky
    MUDr. Ružínska I. (Poprad)

6. Neurofyziologické monitorovanie v klinickej praxi
    MUDr. Feketeová E., PhD., Seležanová M. (Košice)

Diskusia

12:00 - 13:30      Obed
13:30 - 14:00      Voľby výboru
14:00 – 16:00     Odborný program
Koordinátori: Mgr. Pištejová Z., PhDr. Bagoňová Z., Mgr. Bartová H.      

7. Osvedčené postupy pri aplikácií liekov u pacientov s SM
    PhDr. Dudičová B. (Košice)

8. Manažment starostlivosti o pacientov liečených Duodopa 
     gelom
    PhDr. Bagoňová Z. (Košice)

9. Etické aspekty v neurologickom ošetrovaní
    Mgr. Maťašová E. (Košice)

10. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ALS
      Bc. Daňková  M. (Košice)

11.  Manažment starostlivosti o pacienta s akútnou
       polyradikuloneuritídou typu Guillain-Barré
      Mgr. Pištejová Z. (Košice)

12. Správny výber pomôcky pre inkontinentných z pohľadu
       zabezpečenia dostatočného počtu kusov
       Ing. Privracký P. (Abena SR)

13.  Sústavné vzdelávanie s využitím E-learning-u
       Zábojník B. (Zdravé stránky)

Diskusia

16:00 - 16:15        Prestávka s občerstvením
16:15                     Vyhlásenie výsledkov volieb
16:20 - 17:45        Odborný program              
Koordinátori: Mgr. Borovičová R., Mgr. Červeňáková E., Nagyová Beáta

14.  Úrazy hlavy v detskom veku
       Klemová I.dipl.s., Mgr. Borovičová R. (Košice)

15.  Výskyt úrazov hlavy v detskom veku – naše poznatky
       Mgr. Borovičová R., Klemová I. dipl.s. (Košice)

16.  Problematika pracovnej záťaže sestier
       Mgr. Gogová D., prof. MUDr. Kovařová M, CSc. (Košice)

17. Naše skúsenosti s dokumentáciou
       Márová  Ľ., Bačkorová M. (B. Bystrica)

18. Hodnotenie sústavného vzdelávania
      Mgr. Schmiedl A. (Košice)

Diskusia

19:00  - Spoločenský večer  v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov


20.11.2010     Sobota
07:00 - 08:00       Registrácia účastníkov
08:00 - 10:00       Odborný program
Koordinátori: Mgr. Bančejová J., Mgr. Fodorová A.,Bc. Fabianová I.

19. Zaradenie pacientov po NCMP do pracovného procesu
      Mgr. Salamonová M. (Košice)

20. Špecifická ošetrovateľskej  starostlivosti o pacienta
      v bezvedomí - kazuistika
      Mgr. Šalamunová Ľ., Mgr. Borovičova R. (Košice)

 21. Ošetrovateľská starostlivosť po operácii kyphoplastika
       Ňarjašová D. (Košice)

 22. Neurogénny močový mechúr
       MUDr. Beck J. (Košice)

 23. Vážme si svoje zdravie
        PharmDr. Rusová I.
 
Diskusia

10:00 – 10:15    Prestávka s občerstvením
10:15 – 12:00    Odborný program
Koordinátori: Mgr. Červeňáková E., Mgr. Hríbiková M., PhDr. Dudičová B.

24. Sestra pri EMG vyšetrení u pacienta s polyneuropathiou
       Nagyová M. (Košice) 

 25. Práca sestry v neurologickej ambulancii
       Galajdová J. (Košice)

 26. Úloha sestry pri vyšetrovacích metódach v neurofyziológii
       Bc. Majorovičová I. (Košice)

 27. Spoločnosti zamerané na pomoc ľuďom s ochorením
       Sclerosis multiplex
       PhDr. Mochnacká I. (Košice)

 28. Aktivitae – program pre pacientov so sklerózou multiplex
       Mgr. Podbrežná V. (Ružomberok)

 Diskusia

 Záver konferencie
      

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 22 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001