Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Železiari sa vyzbierali na zakúpenie nových prístrojov pre Očnú kliniku a Očné oddelenie UNLP Košice Formátovať pre tlač

13 december 2010    

      Symbolický šek na 79 473 EUR prevzala v piatok v Štátnom divadle z rúk prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Georga F. Babcoka riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH. Tretinu z tejto sumy vyzbierali zamestnanci železiarní počas vianočnej zbierky na zakúpenie moderných oftalmologických prístrojov, tretinou prispela spoločnosť U. S. Steel Košice a tretinou Nadácia U. S. Steel Košice. 
      Slávnostné odovzdanie daru sa uskutočnilo na vianočnom koncerte nazvanom Stromček prianí v Štátnom divadle Košice. Záštitu nad ním prevzala manželka prezidenta spoločnosti Kathie Babcoke a v programe vystúpili Adriana Kučerová, Kristína, La Gioa, Miro Šmajda, Robo Optovský, Anita Soul a orchester ŠDK s dirigentom Karolom Kevickým. K výnimočnosti večera prispeli aj zrakovo postihnuté deti z dvoch špeciálnych škôl v Levoči, ktoré získali spolu s levočským detským domovov taktiež štedrý príspevok spoločnosti U. S. Steel Košice. Riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH vyjadrila pri slávnostnom odovzdaní symbolického šeku veľké poďakovanie vedeniu tejto spoločnosti, za to, že vyhlásilo dobrovoľnú zbierku práve pre naše zdravotnícke zariadenie a samozrejme všetkým, ktorí sa do nej zapojili. 
      „Ďakujem zamestnancom železiarní, spoločnosti U. S. Steel Košice i jej nadácii, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať túto peknú sumu na zakúpenie oftalmologických prístrojov pre dve naše pracoviská. Špeciálna kamera pomôže pri diagnostike ochorení očnej sietnice a očného nervu a laserový koagulátorový prístroj je neoceniteľný a nevyhnutný pri liečbe chorobných  prejavov na sietnici, hlavne u diabetikov. Prínos týchto zariadení ocení celý rad pacientov v Košickom kraji,“ zdôraznila MUDr. Iveta Marinová, MPH.

Image 
Autor fotografií: Eugen Bernáth

      Zrak je jeden z najcennejších ľudských zmyslov – vnímame ním takmer 90 percent informácií. Tým, ktorí zrak strácajú alebo ich postihli rôzne iné ochorenia či úrazy oka, pomáhajú dve pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice – očná klinika a očné oddelenie.

      Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice 
      jestvuje od roku 1926, kedy vzniklo samostatné očné oddelenie v Štátnej nemocnici. V súčasnosti má 15 lôžok a poskytuje široké spektrum výkonov liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti oftalmológie. Vybavenie jeho operačnej sály umožňuje robiť všetky očné operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií. Medzi najčastejšie chirurgické zákroky vykonávané na tomto pracovisku patria: operácia šedého zákalu, operácie sklovca a sietnice, operácie úrazov, transplantačné operácie, operácie škúlavosti glaukómu. Niektoré chirugické výkony na tomto pracovisku je možné operovať vrámci jednodňovej chirurgie. V rámci ambulantnej starostlivosti poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení ako je glaukóm, metabolicko-cievne ochorenia, kde patria komplikácie  cukrovky vekom podmienená degenerácia sietnice a iné. Z vianočnej zbierky bude pre jeho potreby zakúpená MYDIATICKÁ FUNDUS KAMERA, ktorá slúži na diagnostiku ochorení sietnice a očného nervu. Využíva sa tiež na diagnostiku ochorení sietnice a očného nervu a na fotodokumentáciu očného pozadia.
      „V prvom rade bude využívaná na fluoroangiografické vyšetrenie cievneho systému sietnice. To predstavuje invazívne angiografické vyšetrenie s použitím kontrastnej látky, pri ktorom sa zobrazuje cievny systém sietnice. Jedná sa o štandardnú metódu vyšetrenia u pacientov s diabetickou retinopatiou, na základe ktorého sa vykonáva cielené ošetrenie sietnice laserom. Využíva sa aj u pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a slúži tiež na sledovanie nálezu zmien na sietnici pri ďalších ochoreniach, napríklad na sledovanie pigmentových nervov. Svoj význam má aj pri vyšetrení glaukómu, kde dokáže včas odhaliť prípadné poškodenia oka,“ vysvetľuje primárka Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Danica  Jonecová.

      Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ 
      pôsobí od roku 1948 a je združeným zdravotníckym a pedagogickým pracoviskom. Zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne služby na špecializovaných ambulanciách zameraných na mikrochirurgiu katarakty, sklovcovo-sietnicovú chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka.
      V liečbe pacientov s ochoreniami očí  dosahuje pozoruhodné výsledky. Jej lôžková časť disponuje dvadsiatimi lôžkami a poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť vrátane operácií na zadnom segmente oka. Zameranie  kliniky je obohatené  aj laserovou liečbou, s ktorou  má  dlhodobé  skúsenosti, porovnateľnou s významnými pracoviskami vo svete. Medzi novozavedené liečebné metódy  v  posledných troch  rokoch patrí cielená liečba pomocou  anti – VEGF preparátov, ktorá zabezpečuje stabilizáciu videnia pri ochorení spojenom s ťažkou nenávratnou stratou videnia -  vekom podmienenej degenerácie makuly.
      Z nadštandardných diagnostických metód vykonáva tomografické vyšetrenie zrakového  nervu  (HRT II) na včasnú diagnostiku glaukómu, fluoroangiografické vyšetrenia ochorení sietnice a onkologických ochorení pomocou najmodernejších digitálnych zobrazovacích modalít a fluoroangioografiu dúhovky. Počet hospitalizovaných pacientov na tomto pracovisku predstavuje cca 1400 ročne a vyšetrení je zrealizovaných zhruba 25-tisíc. Výťažok vianočnej zbierky umožní zakúpiť pre kliniku nový LASEROVÝ  FOTOKOAGULÁTOR, ktorý nahradí doteraz používaný zastaraný prístroj. 
      „Zariadenie je kľúčové pri liečbe chorobných  prejavov na očnej sietnici,  predovšetkým u diabetikov  všetkých  vekových  skupín. Je nevyhnutný  aj  na  ošetrenie iných  metabolických  a cievnych  ochorení  s prejavom  na  oku a používa sa aj pri  trombózach sietnicových  ciev,  pri  ťažkej  krátkozrakosti,  pri  odlúpeniach  sietnice,  pri  degeneratívnych  ochoreniach  súvisiacich  s vekom a aj  pri  poúrazových  stavoch, ktoré poškodili  sietnicu. Má  teda  veľmi  široké  využitie a to  hlavne  na klinických  pracoviskách, kde  je  najvyššia  koncentrácia  pacientov  s vyššie  uvedenými  ochoreniami,“ konštatuje zástupkyňa prednostu Očnej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Monika Moravská, podľa ktorej je laserové  operácie  nutné   realizovať   hneď  na  začiatku  ochorení,  kedy  má  laserové  ošetrenie  najväčší úspech. 

F O T O G A L É R I A : 

Image 

Image 

Image 

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 14 december 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001