Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Oddelenie patológie UNLP Košice zavádza nový typ genetického vyšetrenia – metódu FISH Formátovať pre tlač

24 február 2011    

Nový typ genetického vyšetrenia, ktorý detekuje konkrétne chromozómy alebo ich časti priamo v nádorovom tkanive, začalo realizovať Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Ide o molekulárno-cytogenetickú vyšetrovaciu metódu FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia). Desaťtisíc eúr na projekt zavedenia tejto metódy venovala pracovisku spoločnosť Liga proti rakovine SR. Nová vyšetrovacia metóda výrazne skvalitní činnosť oddelenia patológie.

„Jedná sa o typ genetického vyšetrenia, ktorý umožňuje detekciu chromozómov, ich častí, alebo konkrétnych miest (génov) priamo v nádorovom tkanive pomocou sond označených fluorescenčnou látkou. Metóda dokáže odhaliť napríklad zmnoženie, stratu, alebo prestavbu (translokáciu) určitých génov. Metóda slúži na viaceré účely. V prvom rade sa dá využiť na potvrdenie diagnózy, keďže niektoré nádory majú špecifické zmeny chromozómov. Výsledok tiež pomáha určiť prognózu ochorenia, teda s určitou pravdepodobnosťou predpovedá správanie sa nádoru (agresívne, menej agresívne). Týmto môže pomôcť onkológovi pri výbere najlepšej stratégie liečby. V neposlednom rade, pri určitých nádoroch výsledok vyšetrenia predpovedá odpoveď na konkrétny typ liečby. Podmienkou predpísania niektorých špeciálnych liekov onkológom je práve vyšetrenie FISH v nádorovom tkanive,“ vysvetľuje primár Oddelenia patológie UN L. Pasteura Košice MUDr. Marián Švajdler.

Za prostriedky darované Ligou proti rakovine bolo zakúpené prístrojové a softvérové vybavenie potrebné pre realizáciu novej metódy (tzv. hybridizér, špeciálna kamera) a tiež rôzne sondy, pipety a chemikálie. Prvé vyšetrenia (vyšetrovanie amplifikácie génu HER2 v karcinóme mliečnej žľazy a žalúdka) spúšťa oddelenie v týchto dňoch.


Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Vzniklo v roku 1986 a od svojho počiatku bolo známe svojou vysokou kvalitou a erudíciou. V následných rokoch  prešlo mnohými zmenami v snahe udržať krok s celosvetovými trendmi diagnostických postupov.

Oddelenie vykonáva diagnostické činnosti nielen pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura
Košice, ale aj iné zdravotnícke zariadenia. Patria medzi ne:
   - bioptické vyšetrenia takmer v celom spektre nádorovej a nenádorovej
     chirurgickej a klinickej patológie
   - gynekologické a negynekologické cytologické vyšetrenia (exfoliatívna cytológia, 
     tenkoihlová cytológia)
   -  rýchle peroperačné biopsie pre všetky chirurgické odbory
   -  komplexné diagnostické a prediktívno-prognostické imunohistochemické 
      vyšetrenia

Pracovisko slúži ako regionálne konzultačné centrum pre diagnostiku karcinómu mliečnej žľazy a vyšetrenie stavu HER 2 (HercepTest), pričom sa pravidelne podrobuje kontrole kvality, koordinovanej národným centrom v Martine.

Bioptickými vyšetreniami transplantovaných obličiek sa Oddelenie patológie podieľa na úspešnom transplantačnom programe Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Špeciálny záujem ďalej venujeme patológii gastrointestinálneho traktu a pečene, gynekologickej patológii, patológii urogenitálneho systému vrátane prostaty, a nádorovej patológii centrálneho nervového systému.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 24 február 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001