Dnes je sobota 6. júna 2020. Sviatok má Norbert zajtra má sviatok Róbert .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Odborníčka varuje: Ignorovanie príznakov náhlej cievnej mozgovej príhody má fatálne následky Formátovať pre tlač

04 marec 2011    

Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa v liečebno-preventívnej činnosti  venuje liečbe a diagnostike akútnych  stavov v neurológii, medzi ktoré patria aj cievne mozgové príhody. S tými prichádza na pracovisko takmer polovica všetkých pacientov (cca 45 percent). Žiaľ, väčšina ich prichádza do nemocnice neskoro, v čase, keď sa už nedá zabrániť trvalému poškodeniu mozgu a trvalým následkom.

„Cievna mozgová príhoda (mozgový infarkt) je po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu treťou najčastejšou príčinou smrti vo svete aj u nás. Ročne postihne na Slovensku okolo dvanásťtisíc pacientov, z ktorých tretina tomuto ochoreniu okamžite podľahne. Z tých, ktorí cievnu mozgovú príhodu prežijú, zostáva až polovica trvalo invalidná (má poruchy hybnosti, reči, zraku, pamäti, rovnováhy a iné trvalé poškodenia) a vyžaduje rôzny stupeň opatrovateľskej starostlivosti,“ vysvetľuje prednostka Neurologickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ  a krajská odborníčka pre neurológiu Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Cievna mozgová príhoda je podľa nej závažné a rozšírené civilizačné ochorenie, ktoré a vyskytuje v dvoch podobách. V približne 80 % prípadov sa jedná o mozgový infarkt a vo zvyšných 20 % o mozgové krvácanie. Mozgový infarkt  vzniká podobne ako srdcový infarkt uzáverom tepny. Dôsledkom je, že mozgové tkanivo prestáva byť zásobené krvou a rýchlo odumiera. Každú minútu zomrú až 2 milióny buniek. Poškodenie, ktoré vznikne je obvykle ťažké a často trvalé. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera vo svete každých 6 sekúnd niekto na cievnu mozgovú príhodu.

„Kľúčovú úlohu v záchrane pacientov s cievnou mozgovou príhodou hrá čas, pretože účinná liečba pri nedokrvení musí byť zahájená najneskôr do štyri a pol hodiny od vzniku prvých príznakov. Dôležité je príznaky včas rozpoznať a okamžite previesť pacientov do nemocnice, najlepšie na špecializované pracoviská – jednotky intenzívnej starostlivosti. Bohužiaľ túto skutočnosť Slováci práve podceňujú. Realita je taká, že kým pacienti s bolesťou na hrudníku s podozrením na srdcový infarkt  ihneď kontaktujú rýchlu lekársku pomoc v strachu o svoj život, pacienti s prvými príznakmi cievnej mozgovej príhody čakajú, že ťažkosti snáď spontánne ustúpia. Ak po niekoľkých hodinách neustupujú, rozhodnú sa privolať rýchlu lekársku pomoc. Vtedy je však neskoro na podanie akútnej trombolytickej liečby,“ zdôrazňuje Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Akútna liečba spočíva vo vnútrožilovom podaní preparátu rt-PA, ten môže rozpustiť krvnú zrazeninu ktorá je príčinou uzáveru mozgovej cievy. Táto liečba však musí byť podaná najneskôr do štyri a pol hodiny po objavení sa prvých príznakov, aby sa minimalizovali možné komplikácie tejto liečby. Treba povedať, že nie pre všetkých pacientov je táto liečba vhodná, ale to už musí posúdiť lekár. To môže len u pacientov, ktorí prídu do nemocnice včas. Podľa slov odborníčky je preto úplne kľúčová rýchla reakcia či už samotného pacienta alebo jeho okolia – o záchrane a kvalite života rozhodujú doslova minúty. Dôležitý je okamžitý transport na jednotku intenzívnej starostlivosti, najlepšie neurologickú,  kde je pacientovi poskytnutá vysoko odborná starostlivosť.  Obozretní by mali byť aj pacienti, ktorí už cievnu mozgovú príhodu prekonali, pretože sú vystavení vysokému riziku opakovania sa ochorenia.

Starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami poskytujú v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice dve pracoviská – Neurologická klinika  na Triede SNP 1 a Neurologické oddelenie na Rastislavovej 43.


Pri akých príznakoch teda treba myslieť na cievnu mozgovú príhodu?

Náhla slabosť, necitlivosť a porucha hybnosti tváre, hornej a dolnej končatiny
na jednej polovici tela:

- Brní vám tvár alebo úplne stuhne – nemôžete sa usmiať, zapískať, prehĺtať
- Neovládate svoju ruku, je ako keby bez citu a vypadávajú vám z nej veci
- Vaša dolná končatina Vás prestane poslúchať alebo sa podlamuje pri chôdzi

Náhla nerozhodnosť, problémy s rozprávaním alebo porozumením:
- Zle sa vyjadrujete, hľadáte slová, je vám zle rozumieť alebo nerozumiete
okoliu
- Zle sa vám píše alebo číta

Náhla porucha zraku:
- Náhle rozmazané videnie alebo strata zraku
- Týka sa jedného oka alebo oboch očí naraz. Niekedy sa videnie zdvojuje

Náhle vzniknuté problémy s chôdzou alebo závrate:
- Strácate rovnováhu, nie ste schopní svoju chôdzu koordinovať

Náhle silné bolesti hlavy bez zjavnej príčiny:
- Náhla bolesť hlavy, ktorá niekedy prechádza v stuhnutosť krku

Test alebo ako rýchlo rozoznať cievnu mozgovú príhodu:       
Tvár – požiadajte chorého, aby sa usmial, zapískal a ukázal zuby. U človeka
s mozgovým infarktom dochádza k poklesu ústneho kútika. Pokiaľ sa chorý usmeje, ústne kútiky nebudú symetrické.
Ruky (horné končatiny) – požiadajte chorého, aby natiahol ruky pred seba a otočil ich dlaňami dole. Ochrnutá ruka obvykle rýchlo klesá. Podobne môžu klesať aj nadvihnuté nohy (dolné končatiny)
Reč – požiadajte pacienta, aby povedal jednoduchú vetu, napríklad: „Starého psa novým kúskom nenaučíš.“ Človek s cievnou mozgovou príhodou toho nie je schopný, alebo bude komoliť slová.
Tieto príznaky môžu byť aj len krátkodobé a môžu odznieť do niekoľkých minút. Aj v týchto prípadoch je však úplne nevyhnutné rýchle ošetrenie, lebo riziko vzniku následnej závažnej cievnej mozgovej príhody je veľmi vysoké!

Linka 155 – prvý krok k záchrane
Pokiaľ pozorujete tieto príznaky, okamžite zavolajte Záchrannú zdravotnícku službu na telefónnom čísle 155.  Záchranná zdravotnícka služba stabilizuje životné funkcie pacienta a podľa situácie podnikne kroky, ktoré zabránia ďalšiemu poškodzovaniu mozgu. Pretože účinná pomoc môže byť poskytnutá len v prvých hodinách, musí byť pacient rýchlo dopravený do nemocnice na špecializované neurologické pracovisko, kde mu je poskytnutá komplexná zdravotnícka starostlivosť.


       Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Trieda SNP 1
      Má 60 lôžok, z toho 6 na jednotke intenzívnej starostlivosti a dve nadštandardné. V   liečebno-preventívnej činnosti  sa venuje diagnostike a liečbe akútnych  stavov v neurológii, najčastejšie sú to práve cievne mozgové príhody, epileptické záchvaty, stavy bezvedomia z neurologických príčin, bolesti hlavy, zápalové ochorenia nervového systému, ktoré takisto môžu viesť k poruchám hybnosti, závraty. Okrem týchto akútnych stavov sa na klinike zaoberajú diagnostikou a liečbou demyelinizačných ochorení (hlavne skleróza multiplex), extrapyramídových ochorení (hlavne Parkinsonova choroba, ale aj iné ochorenia), nervosvalových ochorení, demencií (predovšetkým Alzheimerova choroba a demencie pri cievnych ochoreniach mozgu), poruchami spánku a bdenia. Pre tieto ochorenia poskytuje klinika aj konziliárnu činnosť v rámci odborných poradní. Na pracovisku sa venujú aj ochoreniam chrbtice a ďalším, pre verejnosť menej známym ochoreniam.
      Výsledky pracoviska sú publikované v zahraničných  a domácich odborných časopisoch, ako aj prezentované na odborných podujatiach. Klinika spolupracuje s  Univerzitou v Gröningene (Holandsko) a 1. Neurologickou klinikou LF UK v Prahe, s ktorými sa podieľajú na riešení spoločných výskumných úloh a výchove doktorandov.
      Neurologická klinika ponúka možnosť hospitalizácie na dvoch nadštandardných izbách s vlastným WC a sprchou, plazmovou TV, mikrovlnnou rúrou, chladničkou a možnosťou pripojenia na internet.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 07 marec 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001