Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
I. chirurgická klinika UNLP Košice zorganizovala laparoskopický kurz Formátovať pre tlač

04 apríl 2011    

    V dňoch 31. marca - 1. apríla 2011 sa uskutočnila školiaca akcia v laparoskopickej chirurgii nazvaná Laparoskopické riešenie náhlych príhod brušných – áno či nie? Kurz organizovala I. chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ v spolupráci s Európskou asociáciou endoskopickej chirurgie (EAES). Zúčastnilo sa ho 22 chirurgov zo 14 chirurgických pracovísk z celého Slovenska,  vrátane chirurgických kliník z Bratislavy, Banskej Bystrice a Martina, Nitry, Trnavy, Ružomberka a tiež z Českej republiky. 
      „Hosťom podujatia bol prof. Selman Uranüs, MD., FACS z Grazu, ktorý je predsedom výboru EAES pre vzdelávanie a exprezidentom Európskej spoločnosti pre traumatológiu a urgentnú medicínu. Účastníci mali ojedinelú možnosť diskutovať s jedným z priekopníkov laparoskopického riešenia ochorení pankreasu, sleziny a náhlych brušných príhod. Načerpaniu nových poznatkov napomohla aj štruktúra akcie, ktorá bola pestrou zmesou prednášok, praktického nácviku, operatívy naživo, videoprezentácií a diskusie. Tento kurz bol ďalším z cyklu inovatívnych školení v laparoskopickej chirurgii, ktoré pripravuje pre slovenskú chirurgickú verejnosť pracovisko miniinvazívnej chirurgie I. chirurgickej kliniky,“ konštatoval zástupca prednostu I. chirurgickej kliniky pre pracovisko miniinvazívnej chirurgie MUDr. Peter Pažinka, PhD.

Image
Foto: Dionýz Kiss

I. Chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UJPŠ

      je priamou pokračovateľkou chirurgickej kliniky zriadenej 1. septembra 1948. Vo svojej histórii prekonala dvojnásobné sťahovanie. Najprv v roku 1974 chirurgického monobloku a v roku 1982 do novej FNsP na Triede SNP 1, kde sídli doposiaľ.  V septembri 1991 bola premenovaná na I. chirurgickú kliniku. V roku 2009 sa stalo jej súčasťou pôvodne samostatné transplantačné oddelenie a vznikajúce pracovisko miniinvazívnej chirurgie, čím počet lôžok kliniky vzrástol zo 72 na 110. 
      chirurgická klinika vo svojej histórii zaznamenala mnohé úspechy na poli zdravotníckej činnosti ako aj pedagogickej činnosti v pregraduálnej a postgraduálnej výchove a vedecko-výskumnej činnosti. V zdravotníckej činnosti klinika poskytuje rozsiahlu, urgentnú, neodkladnú i plánovanú zdravotnú starostlivosť a komplexnú diagnostiku a chirurgickú liečbu ochorení GITu s dôrazom na problematiku kolorektálnej chirurgie, chirurgie pažeráka i žalúdka. Významné postavenie nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj Slovenska má klinika v hepatobiliárnej chirurgii, chirurgii sleziny, ale najmä pankreasu, kde je jedným zo štyroch slovenských centier.  
      Ako jediné chirurgické pracovisko vo východoslovenskom regióne realizuje transplantačný program zameraný na transplantáciu kadaveróznych obličiek i obličiek od živého darcu. I. chirurgická klinika včas zachytila a realizuje program laparoskopickej chirurgie v oblasti žlčníka, hernií, operácii sleziny, nadobličiek, fundoplikácie, pečene, inplantácií CAPD katetrov. V ostatnom čase program rozšírila aj na najťažšiu oblasť laparoskopickej chirurgie a to laparoskopické resekcie hrubého čreva a konečníka pre benígne, ale aj malígne ochorenia. Je významným centrom endokrinochirurgie pre východoslovenský región a regionálnym centrom prsníkovej chirurgie. Vykonáva rozsiahlu poradenskú činnosť v koloproktologickej, stomickej, mammárnej, hepatopankreatobiliárnej poradni. Pacienti majú možnosť ubytovania na dvoch nadštandardných jednoposteľových izbách. 
      Pracovisko miniinvazívnej chirurgie má 20 lôžok a vykonáva miniinvazívne výkony v celom rozsahu v brušnej chirurgie, teda na žlčníku, žlčových cestách, pankrease, pečeni, slezine, nadobličke, pažeráku, žalúdku, črevách, konečníku a na brušnej stene. V budúcnosti plánuje realizovať aj endoskopické operácie štítnej žľazy a varixov (krčových žíl).

Kontakty:  055/ 640 3874, 75    chirurgia.snp@fnlp.sk


F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 04 apríl 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001