Dnes je piatok 29. mája 2020. Sviatok má Vilma zajtra má sviatok Ferdinand .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
I. psychiatrická klinika zorganizovala Veľkonočný deň obsedantno-kompulzívnej komunity Formátovať pre tlač

13 apríl 2011    

      I. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ zorganizovala v utorok 12. apríla 2011 v čase od 9. do 18. hodiny Veľkonočný deň obsedantno-kompulzívnej komunity (OC komunity). Cieľom podujatia bolo stretnutie pacientov s týmto ochorení, pri ktorom mali možnosť vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti s priebehom ochorenia (OCD) a jeho liečby navzájom a titež mať možnosť konzultovať tieto poznatky a skúsenosti s odborníkmi.

Diagnóza obsedantno-kompulzívna porucha je jednou z najstarších diagnóz v psychiatrii. Epidemiologické údaje z posledných rokov (ECA) poukazujú na to, že je štvrtou najčastejšie sa vyskytujúcou duševnou poruchou. Pri tejto poruche človeka trápia nutkavé, vtieravé  myšlienky (tzv. obsesie – najčastejšie spojené s obavou znečistenia, kontrolovania) alebo nutkanie opakovane vykonávať určité úkony (tzv. kompulzie), o ktorých síce vie, že sú často prehnané a nezmyselné, ale nedokáže toto nutkanie ovládnuť. Subjektívne potom prežíva často výraznú úzkosť a nepohodu, pričom si uvedomuje iracionálnosť svojho myslenia a správania. Neschopnosť mať tieto prejavy pod kontrolou vyvoláva u týchto ľudí výrazný pocit demoralizácie a frustrácie, s následným pocitom zlyhania a menejcennosti,“ vysvetľuje prednostka I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  MUDr. Eva Pálová, PhD.

I. Psychiatrická klinika UNLP Košice a LF UPJŠ je podľa dostupných informácií jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa systematicky venuje tejto skupine pacientov. Liečba jje komplexná, kombinuje farmakoterapeutické a  biologické postupy s metódami psychoterapie a psychoedukácie chorého, i celej jeho rodiny.

„Stav našich pacientov sledujeme aj po ukončení hospitalizácie na našej klinike v pravidelných dvojtýždenných intervaloch počas stretnutí v OC-kluboch. Okrem toho organizujeme víkendové pobytové stretnutie v letných mesiacoch, a dvakrát ročne celodenné psychoedukačné stretnutie. Na týchto podujatiach sa zvykne stretávať viac ako 30  záujemcov z celého Slovenska, ktorí si svoje poznatky a skúsenosti s priebehom poruchy (OCD) a jej liečby vymieňajú jednak z odborníkmi, jednak medzi sebou,“ dodáva zástupkyňa prednostky I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košicea LF UPJŠ pre školstvo PhDr. Milana Kovaničová, CSc.


      I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
 
       sa špecializuje na liečbu úzkostných porúch (so zameraním na panické poruchy a OCD), afektívnych porúch (depresií a bipolárnych porúch) a porúch osobností, pričom umožňuje pacientom absolvovať komplexnú psychoterapeuticko-psychofarmakologickú liečbu. Poskytuje zároveň vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Tradične sa najviac venuje psychofarmakológii a biologickej psychiatrii. Rozšírenie prístrojového vybavenia pracoviska o rTMS (repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu) umožní rozšíriť možnosti neinvazívnej biologickej liečby u depresívnych a úzkostných pacientov, u pacientov s kognitívnymi poruchami ako
aj u pacientov s poruchami vnímania. Spánkové laboratórium umožní lepšiu diagnostiku
a tým aj liečbu porúch spánku, ktoré sú častým príznakom mnohých psychických porúch. 
      Pracovisko má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie v odbore psychoterapia a je aktívne zapojené aj do práce Section and Board of Psychiatry UEMS (čo je profesijná organizácia psychiatrov v rámci EÚ). I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ je organizátorom aj spoluorganizátorom mnohých domácich aj zahraničných podujatí, má úzke bilaterálne kontakty s pracoviskami v ČR (Praha), Veľkej Británii (Bedfordshire - University of Cambridge), Švajčiarsku (Zurich), Indii (Bombay), Rakúsku (Viedeň), atď. a má čulú prednáškovú aj publikačnú aktivitu.
       I. psychiatrická klinika prevádzkuje telefonickú Linku nádeje poskytujúcu nepretržitú 24-hodinovú psychiatrickú a psychologickú telefonickú prvú pomoc (tel. kontakt: 055/6441155).

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 13 apríl 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001