COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
UNLP Košice prešla úspešne recertifikačným auditom na dodržiavanie zavedených noriem ISO Formátovať pre tlač

15 apríl 2011    

      V uplynulých dňoch sa uskutočnil v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice prvý recertifikačný audit, ktorý preveril dodržiavanie zavedených noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Auditovaných bola asi polovica všetkých pracovísk zdravotníckeho zariadenia (11 nezdravotníckych a 34 zdravotníckych) a preverili sa okrem iného tieto oblasti: identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov, právne požiadavky, riadenie dokumentácie a záznamov, komunikácia, havarijná pripravenosť a podobne. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice obhájila obidva certifikáty.

“Zavedeniu integrovaného systému obidvoch noriem v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice predchádzala náročná príprava a naše zdravotnícke zariadenie bolo prvou fakultnou nemocnicou na Slovensku, ktorému sa to podarilo. Som rada, že sa nám oba certifikáty integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v týchto dňoch podarilo obhájiť, za čo patrí takisto vďaka všetkým  zamestnancom, a že audítori pri recertifikačnom audite konštatovali nielen udržanie zavedeného systému kvality, ale takisto trend zlepšovania,“ hovorí riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH, ktorá sa na zavádzaní integrovaného systému riadenia pred troma rokmi  aktívne podieľala ako vedúca odboru kvality.

Zavedením normy ISO 9001:2000 (teraz ISO 9001:2008) sa vytvoril prepracovaný systém riadenia zvyšujúci bezpečnosť pacientov i zamestnancov a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Normou ISO 14001:2004 bola zavedená do bežnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia starostlivosť o životné prostredie. Získanie týchto certifikátov bolo pre zamestnancov UNLP Košice veľkým úspechom, ale aj veľkým záväzkom, pretože pri svojej každodennej práci musia dbať na dodržiavanie zásad zabezpečenia kvality a environmentálneho správania.

„Politika kvality a environmentu je vrcholovým dokumentom. Manažment zdravotníckeho zariadenia sa zaviazal riadiť sa ňou pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít a jej dodržiavanie vyžadujeme na všetkých stupňoch. Na dodržiavaní noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 budeme dbať aj napriek zložitej ekonomickej situácii s cieľom udržať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva riaditeľka UNLP Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH.

Normy ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 získalo zdravotnícke zariadenie v roku 2008. Následne prebiehali každoročné dohľadové audity monitorujúce dodržiavanie oboch noriem a tiež priebežne interné audity.

„Realizovali sa plánované i neplánované audity, pri ktorých sa preverovalo fungovanie systému pri náhodnej kontrole. Na zdravotníckych pracoviskách (klinikách a oddeleniach) boli zamerané na vedenie zdravotníckej dokumentácie, riadenie starostlivosti o pacienta (dezinfekciu, sterilizáciu, manipuláciu s liečivami a zdravotníckym materiálom, podávanie transfúznych liečiv, či zabezpečenie omamných látok) a tiež nakladanie so vzniknutým odpadom,“ konštatuje námestníčka riaditeľa UNLP Košice PhDr. Mária Haraksimová.

Implementáciou a udržiavaním požiadaviek uvedených noriem sa vytvorili podmienky na sústavné zlepšovanie, ktoré je jednou z hlavných priorít Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

„To, že sa sústavne zlepšujeme, potvrdzuje aj znížené množstvo odpadu, za likvidáciu ktorého musí nemocnica platiť. Triedením štyroch druhov odpadu (papier, kov, plast a sklo) naopak získavame prostriedky za separované druhotné suroviny,“ zdôrazňuje vedúca odboru kvality a environmentu Ing. Mgr. Oľga Bočkorová, podľa ktorej zdravotnícke zariadenie pracuje na zavedení separácie aj ďalších druhov odpadu.


Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

- má 1616 lôžok a vyše 3800 zamestnancov
- má 3 prevádzky – na Rastislavovej 43, Triede SNP 1 a Murgašovej 1
- jej súčasťou je 5 centier, 2 ústavy, 29 kliník a 27 oddelení
- je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú  
  starostlivosť   nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch
  pre celý východoslovenský región
- poskytuje široké spektrum zdravotníckych výkonov hradených z verejného
  zdravotného  poistenia a tiež služby nad jeho rámec -  platené služby
- ponúka ubytovanie v nadštandardných izbách na štrnástich pracoviskách
- ročne uskutoční cca 50-tisíc hospitalizácií
- v uplynulom roku vyšetrili zdravotnícki pracovníci ambulantne, konziliárne a  v
  ústavných pohotovostných službách viac než 660-tisíc pacientov
- počet „svalzových“ výkonov v zariadení v roku 2010 predstavoval bezmála 5,5
  miliónov
- je výučbovou bázou pre Lekársku fakultu UPJŠ Košice
- je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho  
  manažérstva  podľa noriem  ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004
- zamestnáva viacerých hlavných alebo krajských odborníkov MZ SR

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 15 apríl 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001