Dnes je nedeľa 9. augusta 2020. Sviatok má Ľubomíra zajtra má sviatok Vavrinec .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Pre MUDr. Ladislava Rosochu, MPH je veľkou výzvou zlepšenie hospodárenia UNLP Košice Formátovať pre tlač

24 máj 2012    

      Dnes predpoludním sa v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice uskutočnila tlačová konferencia s jej riaditeľom,  ktorý bol menovaný do funkcie 17. apríla 2012. V nemocnici pracuje ako gynekológ a pôrodník viac ako 20 rokov a je špičkovým odborníkom vo svojom odbore. Posledných sedem rokov pôsobil v pozícii primára, resp. zástupcu prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky pre zdravotnícku činnosť, kde získal manažérske zručnosti a absolvoval tiež postgraduálne štúdium zamerané na riadenie v zdravotníctve, ktoré ukončil získaním titulu The Master of Public Health (M.P.H.).

Image
Foto: Dionýz Kiss

       „Univerzitnú nemocnicu preberám v neľahkej situácii, kedy rast miezd lekárov, sestier a pôrodných asistentiek vo zvýšenej miere zaťažuje jej hospodárenie. Na aprílové mzdy s odvodmi sme vydali takmer 4,5 miliónov EUR, čo predstavuje oproti marcu nárast o 218-tisíc, pričom na zvýšenie miezd sestier bolo vynaložených zhruba 120-tisíc EUR. Osobné náklady predstavujú približne 80-percent našich príjmov od zdravotných poisťovní. Toto percento je potrebné znížiť, preto budeme musieť prehodnotiť potreby jednotlivých pracovísk na ich personálne zabezpečenie. Našou snahou bude rozumná personálna politika zohľadňujúca tak ekonomickú stránku, ako naše potreby, pri zachovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
      S cieľom znížiť zadlženosť nemocnice budeme pracovať na zefektívnení hospodárenia, predovšetkým znižovať naše prevádzkové náklady a optimalizovať počet zdravotníckych výkonov s ohľadom na platby od zdravotných poisťovní. Budeme tiež hľadať vnútorné rezervy, najmä v oblasti účelnej farmakoterapie, k čomu by malo prispieť aj zavedenie nemocničného informačného systému. Môže pomôcť ušetriť 10 až 15 percent nákladov na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál a jeho veľký prínos je tiež v znížení chybovosti pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam. Preto sa budem zasadzovať o urýchlenie procesu súvisiaceho s jeho zavedením,“
konštatoval MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.
      (Kliknite na "čítať viac")

     Záväzky UNLP Košice voči dodávateľom dosiahli k 31. marcu 2012 celkovo 18 miliónov EUR, z toho viac než 10 miliónov EUR po lehote splatnosti. Nájsť riešenia na stabilizáciu hospodárenia nemocnice je pre nového riaditeľa veľkou výzvou.
      „Samozrejme, budeme sa snažiť hľadať úspory pri jednaniach s našimi dodávateľmi a znižovať náklady za nakupované služby a materiál. V neposlednom rade budem dbať na to, aby sa zvyšovala poskytovaná zdravotná starostlivosť a skvalitňovali podmienky pre našich pacientov aj čo sa týka nezdravotníckej oblasti, teda s v súvislosti s ich pobytom v nemocnici, ktorý každý chorý človek vníma veľmi citlivo. Som veľmi rád, že zanedlho uvedieme do prevádzky špičkové pracovisko Združenej tkanivovej banky v nových priestoroch, kde bola vďaka eurofondom vybudovaná okrem laboratórnej časti aj ambulantná časť. Veľkým prínosom  bude aj vybudovanie nového pavilónu urgentného príjmu, takisto z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorého dostavba sa plánuje vo februári 2014. Samozrejme, skvalitňovať prostredie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť, sa budeme snažiť aj v rámci našich vlastných možností,“ podotkol MUDr. Ladislav Rosocha, MPH. 
 

      Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ktorá má takmer 88-ročnú históriu, má v súčasnosti 1356 lôžok a 3580 zamestnancov, z toho 785 lekárov a 1170 sestier a 76 pôrodných asistentiek. Má dve prevádzky – na Rastislavovej 43 a Triede SNP 1 a jej pracoviská tvoria centrá, ústavy, kliniky, oddelenia a ambulancie. Je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja a v niektorých odboroch pre celý východoslovenský región. Poskytuje pritom široké spektrum zdravotníckych výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a tiež služby nad rámec verejného zdravotného poistenia.
     V roku 2011 bolo v UNLP Košice prijatých 47 391 pacientov a zrealizovaných 747 770 ambulantných a konziliárnych vyšetrení. Počet „svalzových“ výkonov predstavoval bezmála 4 282 268. UNLP Košice je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva  podľa noriem  ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Obe jej neonatologické pracoviská sú držiteľmi plakety WHO UNICEF Baby Friendly Hospital.

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image


 


Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 25 máj 2012 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001