Dnes je nedeľa 9. augusta 2020. Sviatok má Ľubomíra zajtra má sviatok Vavrinec .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
UNLP Košice zavádza unikátny softvér, ktorý zásadným spôsobom zlepší kvalitu života diabetikov Formátovať pre tlač

31 máj 2012    

      Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ako jedna z dvoch nemocníc na Slovensku zavádza unikátny software CareLink Pro3, ktorý zásadným spôsobom zlepší kvalitu života diabetikov, pričom Slovensko je jednou z prvých krajín v strednej a východnej Európe, kde sa začal tento softvér využívať. V UNLP Košice zavádza novinku do praxe jej Centrum pre liečbu diabetes mellitus inzulínovými pumpami a ďalším slovenským pracoviskom je Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa. 
      „Centrum pre liečbu diabetu inzulínovými pumpami je súčasťou I. internej kliniky a špecializuje sa hlavne na liečbu diabetes mellitus 1. typu, akútnym stavom v diabetológii, liečeniu komplikácií sprevádzajúcich toto ochorenie a nastavovaniu pacientov na inzulínové pumpy,“ konštatovala v stredu na tlačovej konferencii konanej na pôde I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ jej prednostka prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. 
      Liečba pomocou inzulínovej pumpy sa v UNLP Košice využíva jedenásť rokov, pričom používané inzulínové pumpy patria medzi celosvetovú špičku výrobkov určených na intenzifikovanú liečbu diabetu. Novinkou posledných týždňov je zavedenie nového softwaru CareLink Pro 3 pre kontinuálne monitorovanie glukózy, ktorý je súčasťou inzulínovej pumpy  MiniMed Paradigm Veo.

Image
Foto: Dionýz Kiss

      „Použitie tohto kontinuálneho glukózového senzora je vhodné  tých pacientov s cukrovkou, u ktorých dochádza ku veľmi  častým a veľkým výkyvom v hladinách glykémie. Pomocou senzora zavedeného ľahkým spôsobom do podkožia sa v priebehu 6 dní nepretržito zaznamenáva hodnota glykémie, ktorú môže pacient aktuálne sledovať na displeji svojej inzulínovej pumpy. Pri spracovaní údajov zo senzora sa používa software CareLink Personal a CareLink Professional - jeden využíva pacient a druhý jeho ošetrujúci lekár. Záznamy zo sledovania umožňujú  odhaliť profily a problémy, ktoré glukomery a denníky nie sú schopné zachytiť  a pacientovi i lekárovi inak unikajú.
     Záznam pacienta stiahnutý do počítača si môže okamžite stiahnuť a  zhodnotiť jeho lekár a na jeho základe odporučiť zmenu liečby bez toho, aby pacient navštívil ambulanciu. Záznamy pomáhajú pochopiť vplyv inzulínových dávok a jeho pôsobenie v priebehu dňa a noci, pri stravovaní, športovaní, turistike, užívaní liekov a podobne. Tieto vzťahy a dôsledky znázornené v grafoch, tabuľkách a schémach pomáhajú pacientovi lepšie pochopiť zložitosť liečby cukrovky,“
vysvetlil ordinár pre diabetológiu MUDr. Miroslav Paľko, podľa ktorého je nová liečba určená hlavne pacientom s bezpríznakovými hypoglykémiami, pacientom nepociťujúcim príznaky a varovania hypoglykémie a pacientom s výraznými hyperglykémiami. Tiež tým, ktorí mávajú stavy spojené s opakovanými hospitalizáciami s poruchami vedomia pri cukrovke, trpia ochoreniami žalúdka pri cukrovke a tehotný pacientkam s diabetom.

      Jedinečnou funkciou systému je podľa neho vypnutie dodávky inzulínu. Keď senzor zaznamená hypoglykémiu, upozorní na to pacienta a pokiaľ ten nereaguje, napríklad kvôli spánku, inzulínová pumpa sa automaticky zastaví a zabráni vzniku ťažkej hypoglykémie a poruche vedomia. Kontinuálny glukózový senzor preto predstavuje cestu k lepšej metabolickej kontrole pacientov s diabetes mellitus.

       Podľa slov uznávaného izraelského diabetológa prof. Ohada Cohena, ktorý pricestoval na Slovensko predstaviť novú technológiu v rámci XXII. diabetologických dní majú slovenskí pacienti s diabetom vďaka využitiu nového sofvéru novú nádej na kvalitnejšiu liečbu. „Najmodernejšia technológia v liečbe diabetu pomáha lekárom správne sa rozhodnúť a pacientom prináša pokojnejšiu myseľ,“ podotkol.

       Riaditeľa UNLP Košice MUDr. Ladislava Rosochu, MPH teší, že práve pacienti nášho zdravotníckeho zariadenia patria k prvým na Slovensku, ktorým sa vďaka využitiu  novej technológie zlepší kvalita života. „V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sa snažíme kráčať s dobou a zavádzať progresívne spôsoby diagnostiky a liečby. Verím, že diabetici novozavedenú špičkovú liečbu ocenia a bude pre nich veľmi prínosná,“ poznamenal v  tejto súvislosti.


      Čo je diabetes mellitus
     
Diabetes mellitus alebo cukrová úplavica (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny. Väčším problémom než samotné ochorenie sú jeho komplikácie, ktoré postihujú hlavne oči, obličky, nervovú sústavu a obvodové cievy napríklad na dolných končatinách. Najčastejšie sa delí na diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu. 
      Diabetes 1. typu má asi desatina ľudí s diabetom a objavuje sa zvyčajne v mladosti, no môže vzniknúť v akomkoľvek veku. U pacientov s týmto typom sa vytvára v tele len málo inzulínu alebo vôbec, preto sa im musí podávať.
      Diabetes mellitus 2. typu má väčšina pacientov s diabetom a charakteristický je preň pokles citlivosti tkanív na inzulín, preto bunky využívajú inzulín iba s ťažkosťami. Organizmus pacientov inzulín síce vytvára, nie však v dostatočnom množstve pre reguláciu hladiny cukru v krvi, preto ľudia s inzulínovou rezistenciou potrebujú vyššie množstvo inzulínu. Ochorenie je častejšie diagnostikované vo veku nad štyridsať rokov, ale môže sa objaviť aj v skoršom veku a často súvisí s nesprávnym životným štýlom a životosprávou.
       V Európe spôsobila cukrovka v roku 2000 smrť viac ako 600 000 osôb, pričom táto úmrtnosť je porovnateľná s úmrtnosťou v dôsledku HIV / AIDS.  Odhaduje sa, že priame náklady na zdravotnú starostlivosť o pacientov s cukrovkou sú 2,3 krát vyššie ako priame náklady na zdravotnú starostlivosť pre osoby, ktoré cukrovkou netrpia.


       Liečba ochorenia
     
Kľúčovým faktorom v liečbe pacientov s diabetom 1. typu je udržiavanie správnej hladiny cukru v krvi. Pacienti trpiaci diabetom 1. typu potrebujú inzulín, ktorý sa do ich tela dostane po aplikácií injekciou alebo pomocou inzulínovej pumpy. Hlavným cieľom liečby cukrovky je dosiahnutie takej hladiny cukru v krvi, hodnoty krvného tlaku a hladiny cholesterolu, ktoré sa čo najviac približujú normálnym hodnotám. Tým možno zabrániť akútnym a chronickým komplikáciám, zlepšiť kvalitu života a odvrátiť predčasné úmrtia v dôsledku príčin súvisiacich s cukrovkou.
      Väčšina pacientov trpiacich cukrovkou prvého typu si udržiava potrebnú hladinu cukru v krvi jej meraním glukomerom a injekčnou aplikáciou inzulínu. Tento spôsob pravidelného injekčného podávania inzulínu vyžaduje pravidelné plánovanie každodenného života - od času stravovania až po druhy jedál a telesnú aktivitu. S týmto spôsobom liečby majú mnohí pacienti (najmä deti) ťažkosti a môže to viesť k ohrozeniu ich zdravia.
      Ak je hladina cukru dlhodobo príliš nízka alebo príliš vysoká, môže to spôsobiť veľmi vážne následky, napríklad viesť k slepote, zlyhaniu obličiek, kardiovaskulárnym komplikáciám a amputáciám na dolných končatinách (hyperglykémia = vysoká hladina)  alebo k strate vedomia a súvisiacim poraneniam a v prípade neposkytnutia včasnej a adekvátnej pomoci až k úmrtiu (hypoglykémia = nízka hladina).
      Veľmi vysoká glykémia môže byť najmä u pacientov s cukrovkou 1. typu  príčinou diabetickej ketoacidózy, čo je stav pri ktorom dochádza k narušeniu rovnováhy vnútorného  prostredia a ohrozuje pacienta na živote. U detí s diabetom 1. typu je najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti.

      „Ak je hladina glukózy v krvi dlhodobo zvýšená alebo jej hladiny významne kolíšu, prípadne sa objavujú komplikácie liečby v zmysle častých a príliš nízkych hladín glukózy v krvi, vedie to v organizme k celému spektru poškodení. Preto sa liečba cukrovky zameriava na intenzívnu kontrolu hladiny cukru v krvi s cieľom udržať túto hladinu v normálnom rozmedzí,“ vysvetlil  novinárom prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti. doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., ktorý vyzdvihuje význam využitia unikátneho software CareLink od spoločnosti Medtronic, ktorý začali využívať slovenskí pacienti ako prví v strednej a východnej Európe.
      „Najväčšou výzvou v oblasti riadenia liečby diabetu je vytvorenie uzavretého okruhu – tzv. umelého pankreasu a software CareLink spolu s inzulínovou pumpou a glukózovým senzorom je ďalším krokom k tomuto cieľu,“ zdôraznil doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

      Software CareLink je neoddeliteľnou súčasťou Paradigm Veo systému, ktorý kombinuje inzulínovú pumu a miniatúrny glukózový senzor. Inzulínová pumpa je veľká približne ako mobilný telefón a zaisťuje nepretržité zásobovanie inzulínom podobne ako zdravý pankreas. Senzor zároveň nepretržite monitoruje glykémiu (cukor v krvi pacienta) a tieto informácie prenáša do inzulínovej pumpy, čím chráni pacienta pred rizikovými stavmi hypoglykémia alebo hyperglykémie, najmä počas spánku.

       „Očakávame, že ľudia s diabetom budú môcť túto technológiu využívať k úprave svojho stavu a tým skutočne zlepšiť kvalitu života,“ dodal Ing. Pavol Lepey, vedúci slovenskej pobočky spoločnosti Medtronic, z ktorej dielne technológia CareLink vzišla.

 

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Image

      Prof. Ohad Cohen pracuje v Ústave endokrinológie v Chaim Sheba Medical Center v Tel Hashomer v Izraeli. 

      Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. pôsobí od júna 2010 vo funkcii prezidenta Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Súčasne pracuje ako  prednosta Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, ako lektor a člen atestačnej komisie v oblasti diabetológie, externý docent a člen vedeckej rady na lekárskej fakulte UK v Martine. Napísal alebo sa spoluautorsky podieľal na siedmych odborných knižných publikáciách a na viac ako 100 odborných článkoch v domácej aj zahraničnej literatúre. Aktívne prednáša doma aj v zahraničí. Je členom viacerých odborných lekárskych spoločností a redaktorom viacerých odborných a populárnych časopisov.

       MUDr. Miroslav Paľko pracuje ako ordinár pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy. Je vedúcim lekárom centra pre liečbu diabetes mellitus inzulínovými pumpami a dietológ nemocnice I. internej klinika FNLP v Košiciach. Venuje sa tiež poradenskej činnosti pre pacientov liečených inzulínovými pumpami tehotné ženy s diabetes mellitus.

      I. nterná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice - má 60 lôžok, zo toho 6 na jednotke intenzívnej starostlivosti. Poskytuje základnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  3 pododboroch - gastroenterológia a hepatológia, endokrinológia a metabolizmus a  reumatológia. V pododbore endokrinológia a metabolizmus poskytuje pracovisko kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V diabetológii sa špecializuje hlavne na liečbu diabetu mellitus I. typu a je centrom pre liečbu diabetikov inzulínovými pumpami.  Kontakt:   tel:   055 / 640 3516,  email:  interna1.snp@unlp.sk

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 04 jún 2012 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001