Dnes je nedeľa 9. augusta 2020. Sviatok má Ľubomíra zajtra má sviatok Vavrinec .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Uskutočnilo sa slávnostné odovzdanie nových ambulancií a Združenej tkanivovej banky do prevádzky Formátovať pre tlač

08 jún 2012    

      Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné uvedenie nových priestorov ambulantnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a laboratórií Združenej tkanivovej banky UNLP Košice a LF UPJŠ na prípravu tkanivových a bunkových transplantátov do prevádzky. Špičkové laboratóriá a ambulancie boli vybudované z prostriedkov projektu štrukturálnych fondov EÚ - Operačného programu Zdravotníctvo, na ktorý získala UNLP Košice príspevok vo výške 2,17-mil. EUR. To umožnilo vybudovať špičkové priestorové a technické zázemie pre činnosť Združenej tkanivovej banky, ktoré je porovnateľné so špičkovými svetovými pracoviskami tohto druhu.
     
Pozvanie na slávnostný akt prijali - predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Paška, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo a primátor mesta Košice Richard Raši, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Viliam Čislák, vedúci služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Martin Senčák a tiež zástupcovia Lekárskej fakulty UPJŠ, samosprávy, cirkvi, riaditelia košických zdravotníckych zariadení,  predstavitelia zdravotných poisťovní, dodávateľských firiem, pracovníci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a zástupcovia médií. 
      Vzhľadom na to, že priestory pracoviska Združenej tkanivovej banky nedokážu pojať naraz toľko osôb, uskutočnila sa časť slávnostného aktu v zasadacej miestnosti na riaditeľstve UNLP Košice. Po odznení slávnostných príhovorov a premietnutí filmu prezentujúceho činnosť nového pracoviska, sa hostia presunuli pred vybudované priestory, ktoré po slávnostnom prestrihnutí pásky požehnal riaditeľ košického gréckokatolíckeho biskupského úradu Marko Rozkoš. Nasledovala prehliadka priestorov a prípitok na zdarne ukončené dielo a jeho ďalšiu činnosť.

Image
Foto: Dionýz Kiss


Kamera: František Andrus

      Priestory sú situované v I. pavilóne na Rastislavovej ulici č. 43, pričom zastavaná plocha je 539 m2 a úžitková plocha 702 m2 na dvoch podlažiach (jedno nadzemné a jedno podzemné). Súčasťou pracoviska sú moderné laboratóriá zamerané na prípravu tkanivových a bunkových transplantátov a ambulantná časť -  pacientom bude k dispozícii päť nových ambulancií pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu. Nové laboratóriá umožňujú sterilnú prácu s ľudskými bunkami mimo tela pacienta a zároveň ich prípravu a spracovanie podľa noriem platných v Európskej únii pre tzv. pokrokové terapie. Laboratóriá boli zhotovené z moderných materiálov a vybavené špičkovou sofistikovanou technológiou, čo v nich zabezpečí plne definované, tzv. čisté prostredie. Stavebné práce začali vlani v októbri a ukončené boli v súlade s harmonogramom v máji tohto roka. Náklady na stavebnú časť predstavujú 1 133 763 € vrátane DPH a náklady na dodávku moderného zdravotníckeho a laboratórneho vybavenia tvoria ďalších 1 037 207 € s DPH. 

      „Som nesmierne rád, že sa myšlienka vybudovania špičkového centra pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi, dnes stáva realitou. Môžem konštatovať, že financie z Operačného programu Zdravotníctvo boli použité veľmi účelne a transparentne a prispejú k rozvoju modernej medicíny na Slovensku a tiež ambulantnej starostlivosti pre našich pacientov. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice bude vďaka vybudovaniu nového pracoviska Združenej tkanivovej banky patriť medzi prvé nemocnice v Európskej únii schopné poskytovať pokrokový typ liečby,“ konštatoval v súvislosti so slávnostným uvedením nových priestorov Združenej tkanivovej banky do prevádzky riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

      Podľa slov prednostu ústavu MVDr. Jána Rosochu, CSc., bolo ambíciou projektu vytvoriť na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice základné podmienky pre aplikáciu pokrokových liečebných metód do modernej medicíny v dennej praxi. 

     „Pracovisko, ktoré dnes uvádzame do života v oveľa lepších podmienkach, vytvára svojimi technologickými podmienkami možnosti pre aplikáciu moderných liečebných metód v liečbe úrazov, degeneračných ochorení, onkohematologických ochorení a v transplantačnej medicíne. Podmienky, ktoré sa realizáciou projektu z Operačného programu Zdravotníctvo vytvorili, pritom umožnia vykonávať moderné liečebné metódy založené na bunke a tkanivách prakticky vo všetkých odboroch medicíny. Našou ambíciou je, aby moderné čisté priestory a technologické vybavenie, pomohli dostať do praxe liečbu pomocou autológnych mezenchýmových kmeňových buniek, limbálnych kmeňových buniek, autológnych chondrocytov a darcovských pankreatických ostrovčekov. Bude však veľmi záležať aj na podpore Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní a štátnych rozvojových programov, aby sa tieto odborné ambície plnohodnotne naplnili a zároveň aby sa mohli dostať k pacientovi,“ zdôraznil MVDr. Ján Rosocha, CSc.

      V nových priestoroch sa vytvorili ideálne podmienky pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov vďaka plne definovanému, tzv. čistému prostrediu zabezpečenému špičkovou technológiou.

      „Univerzitná nemocnica L. Pasteura bude preto môcť plnohodnotne realizovať svoje poslanie a ciele v rámci inovácie liečebných metód a sprístupniť ich širokej pacientskej klientele. V projekte sa úspešne skĺbili dva základné predpoklady pre realizáciu pokroku v medicíne -  poznatky modernej medicíny a podpora zo strany štátu. Dnes je evidentné, že len vďaka podpore myšlienky vedením rezortu zdravotníctva SR, vlády a parlamentu, došlo ku úspešnej realizácii tohto veľmi ambiciózneho projektu, ktorý otvára priestor pre väčšiu dostupnosť týchto liečebných metód pomocou buniek aj pre slovenského pacienta,“ podotkol MVDr. Ján Rosocha, CSc.

F O T O G A  L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


      Združená tkanivová banka UNLP Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1996 ako vedecko-výskumné pracovisko a začala rozvíjať programy prípravy ľudských darcovských tkanív a buniek pre transplantáciu. Dnes sa na pracovisku realizuje široký program prípravy rohovkových, kostných a spojivových transplantátov a venuje sa tiež príprave kmeňových krvotvorných buniek pre transplantácie a diagnostike. Pracuje aj na programe diagnostiky porúch plodnosti a realizuje moderné výskumné programy v oblasti regeneračnej medicíny. Ústav ako prvé pracovisko na Slovensku rozvinul program prípravy autológnych bunkových transplantátov pre liečbu defektov kolennej chrupky a ako jedno z prvých v Európe aj program prípravy autológnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene pacientov pre liečbu defektov kostných a spojivových tkanív. Združená tkanivová banka rozvinula aj program prípravy chlopňových a cievnych transplantátov a má bohatú medzinárodnú spoluprácu.
      Združená tkanivová banka sa po šestnástich rokoch pôsobenia v priestoroch na Triede SNP dočkala špičkových nových laboratórií a ambulantnej časti vybudovanej z projektu Operačného programu Zdravotníctvo. Získanie príspevku vo výške 2,17-milónov EUR umožnil Univerzitnej nemocnici Louisa  Pasteura Košice vybudovať jedinečné pracovisko, ktoré sa môže porovnávať so svetovými pracoviskami tohto druhu. Nové priestory ústavu sú situované v I. pavilóne univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ulici. Laboratóriá umožňujú sterilnú prácu s ľudskými tkanivami a bunkami mimo tela pacienta a zároveň ich prípravu a spracovanie podľa noriem platných v Európskej únii pre tzv. pokrokové terapie.
      Priestory boli vybudované z moderných materiálov a vybavené špičkovou sofistikovanou technológiou, ktorá zabezpečí plne definované, tzv. čisté prostredie pre prípravu bunkových a tkanivových transplantátov. Jedná sa o priestory kvality typu B s vytvorením prostredia typu A, čo je najvyšší dosiahnuteľný technologický štandard pre tento typ práce. Prostredie bolo budované s cieľom zamedziť akejkoľvek kontaminácii transplantátov a vytvoriť vysokokvalitné prípravky, ktoré budú aplikovateľné v pokrokových liečebných metódach. Nové priestory pritom umožnia zaviesť do praxe aj ďalšie metódy, napríklad  technológiu prípravy autológnych dendritických buniek pre podporu liečby niektorých nádorových ochorení alebo prípravu pankreatických ostrovčekov pre liečbu cukrovky ich transplantáciou. 
      Súčasťou nového pracoviska je aj ambulantná časť, ktorá umožní selekciu pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu a sledovanie tých, ktorí boli liečení transplantáciou rohovky, kostného tkaniva, kmeňových krvotvorných buniek a ďalšími bunkovými či tkanivovými transplantátmi. Keďže umožní „našiť“ terapiu pacientom takpovediac na mieru, predstavuje začiatok takzvanej personalizovanej terapie. Ambulantnú časť tvorí päť ambulancií - traumatologická, ortopedická, hematologická a očná ambulancia a ambulancia pre bunkové transplantácie.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 09 jún 2012 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001