Dnes je nedeľa 9. augusta 2020. Sviatok má Ľubomíra zajtra má sviatok Vavrinec .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a maďarskí partneri budujú partnerstvá Formátovať pre tlač

26 júl 2012    

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ako prvá zo slovenských nemocníc vstúpila do projektu s maďarskými nemocnicami: „Vytvorenie telerádiologického a telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“. Prakticky využívať by sa mal už koncom tohto roka. Projekt je súčasťou operačného programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013. 

Projekt je zacielený na vytvorenie jednotného systému pre poskytovateľov zdravotníckych služieb fungujúcich na oboch stranách hraníc, ktorý má vykazovať rovnakú úroveň vývoja a kvality.
Telemedicína, v tomto prípade konkrétne telerádiologický a telekonzultačný systém je nový moderný spôsob starostlivosti o chorých v Maďarsku aj na Slovensku. Oproti plánovanej starostlivosti, lôžkovej kapacity, technických a pracovných podmienok, telemedicínsky systém zabezpečí zdieľanie nahromadených skúseností, techniky, optimálne využitie pracovnej sily, nakoľko budú využívané súčasne na dvoch miestach. Výsledkom sú ušetrené financie, pravidelná spolupráca medzi odborníkmi a výmena skúseností medzi oboma štátmi.
Najdrahšou položkou projektu je obstaranie vysokorýchlostného PACSu. „Ide o digitálny elektronický systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve. Pričom pod komunikáciou rozumieme prenos po miestnej alebo vzdialenej sieti i sprístupnenie a zobrazenie digitálnych snímok ako obrázkov na vhodnom zobrazovacom zariadení. Zavedenie PACS-u má prínosy v liečebno-preventívnej, ako aj v ekonomickej oblasti a umožňuje oveľa rýchlejšiu a lepšiu diagnostiku. Odbúraním potreby skladovania a distribúcie klasického filmového materiálu sa zároveň zníži administratívna náročnosť na zdravotnícky personál a zlepší sa dostupnosť k zdravotnej dokumentácii,“ vysvetlil námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek Ing. Branislav Ropek, MPH.

Telemedicína na oboch stranách hranice pomôže vytvoriť spoločnú oblasť poskytovania starostlivosti. Pre pacientov projekt poskytne adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Lekárom umožní rýchlejšiu vzájomnú konzultáciu na diaľku, čím získajú čas na záchranu života. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Na našich zjazdovkách sa lyžuje mnoho maďarských lyžiarov. Naopak, maďarské kúpaliská sú plné Slovákov. Je preto dôležité mať prístup k starším diagnózam, snímkam a liečbe ošetrovaného pacienta z druhej strany hranice. Na základe týchto informácií vieme pacienta vhodnejšie ošetriť a až potom zabezpečiť jeho presun do „domovskej“ nemocnice. Postupne sa vytvoria spoločné spádové oblasti, znížia sa bariéry pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a posilnia sa cezhraničné partnerstvá.“ 
Pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve projekt poskytne možnosť odbornej spolupráce, výmenu skúseností, lepšie organizovanie starostlivosti a lepšie  využitie zariadení. „Konzultácie „on line“  napomôžu zdieľaniu vedomostí a vzájomnej výmene nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi najmä urgentnej medicíny vo všetkých nemocniciach,“ doplnil riaditeľ.
  
Projekt prebieha v úzkej odbornej spolupráci partnerov v oblasti medicíny a informatiky. Na príprave projektu doteraz spolupracovali: Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Prví dvaja sú hlavnými partnermi, sú to inštitúcie so širokým odborným záberom, čo im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra.
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach však z projektu začiatkom júna 2012 ustúpila, čo môže mať negatívny vplyv na napredovanie projektu. „Je nám ľúto, že sa UPJŠ rozhodla opustiť projekt po roku príprav a v čase, keď už je všetko „rozbehnuté“. Jedným z cieľov projektu bolo i obstaranie výukového vysokokapacitného servera, ktorý by pomohol vzdelávaniu  a rozšíreniu obzorov mladých medikov,“  dodal riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.
 
Celkový rozpočet projektu je 389 164 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 111 877 €. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 26 júl 2012 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001