Dnes je utorok 31. marca 2020. Sviatok má Benjamín zajtra má sviatok Hugo .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
UN L. Pasteura dostala „zelenú“ na realizáciu biomedicínskeho výskumu Formátovať pre tlač

10 december 2013    

UNLP Košice po prvýkrát v histórii získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré jej na základe žiadosti podľa platných zákonov SR pridelilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu. Nemocnica sa tak zaradila medzi organizácie oprávnené vykonávať nie len biomedicínsky klinický výskum a klinické testovanie liekov, ale aj základný a hlavne  aplikovaný výskum. Pre tento účel sa použijú finančné prostriedky jednotlivých grantových agentúr SR a zo štrukturálnych fondov EÚ.

Image 

Získanie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je pre UNLP  kľúčové, pretože doterajší výskum v medicíne bol organizovaný výlučne univerzitami, bez možnosti univerzitných nemocníc (UN) uchádzať sa o grantovú podporu pre vedecký výskum. Do projektov Operačného programu pre výskum a vývoj boli doposiaľ UN zapojené teda len formálne. „Univerzitné a iné organizácie MZ SR neboli klasifikované pre tieto výzvy ako oprávnené organizácie – teda nie výskumné – pričom ako jediné sú oprávnené realizovať biomedicínsky výskum,“ vysvetlil vedúci novozriadeného Oddelenia pre výskum a vývoj UNLP Košice MVDr. Ján Rosocha, CSc.

UN neboli do projektov OP VaV zapojené:
• Do projektov sa v najväčšej miere zapájajú univerzity s celkový počtom 365 účastí v projektoch, SAV zaznamenala 217 účastí, podnikatelia 141, rezortné ústavy 56 a neziskové organizácie tri.
• Univerzity sú najúspešnejšie s celkovým rozpočtom 574,89 mil. EUR, SAV získala projekty s celkovým rozpočtom 149,76 mil. EUR. Podnikatelia získali NFP na projekty s celkovým rozpočtom 158,73 mil. EUR.
• UN – 0,00 EUR

„Našou ambíciou je odteraz vstupovať do partnerskej spolupráce s inými výskumnými organizáciami, a to aj v zahraničí, čím chceme plnohodnotnejšie napĺňať poslanie univerzitnej nemocnice, ktorá má poskytovať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, a bez vlastného výskumu zabezpečujúceho každodenné zvyšovanie kvality poskytovania modernej diagnostiky a liečby to nie je možné,“ vyjadril spokojnosť s udeleným osvedčením riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ladislav Rosocha, MPH a dodal: „Aj keď výskumná funkcia univerzitnej nemocnice sa začína napĺňať až v súčasnosti, mieni tým pomôcť aj svojim univerzitným partnerom v úspešnej realizácii výskumných úloh, ktoré boli v tomto programovom období financované hlavne z prostriedkov štrukturálnych fondov pre podporu výskumu, vývoja a inovácií v biomedicíne.“

Prioritné smery v biomedicínskom výskume na roky 2014 – 2020:
- nádorové ochorenia
- ochorenia srdca, ciev a mozgu
- endokrinné a metabolické poruchy 
- infekčné ochorenia vírusového a bakteriálneho pôvodu 
- regeneračná a transplantačná medicína
- alergie a alergény

„Našim cieľom je pokúsiť sa o vybudovanie medicínskeho centra aplikovaného výskumu – zameraného napríklad na regeneračnú a transplantačnú medicínu a na problémy reprodukcie a našou snahou bude tiež nájsť strategických partnerov pre projekty z EU programu Horizont 2020,“ konkretizoval námestník riaditeľa UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
Hlavným cieľom UNLP je však podieľať sa na praktickej realizácii Stratégie výskumu a vývoja v SR do roku 2020 v oblasti biomedicíny, ktorá bola schválená Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 24. septembra 2013.
„Touto aktivitou chceme aktívne prispieť k realizácii vízie vlády SR, ktorej cieľom je podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života,“ zdôraznil riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha a dodal: „Verím, že aj touto aktivitou sme nastúpili na novú cestu rozvoja našej univerzitnej nemocnice."

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 10 december 2013 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001