Dnes je štvrtok 9. júla 2020. Sviatok má Lujza zajtra má sviatok Amália .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Udialo sa... arrow XVI.Fytoapiterapeuticke dni s medzinárodnou účasťou boli veľmi úspešné
XVI.Fytoapiterapeuticke dni s medzinárodnou účasťou boli veľmi úspešné Formátovať pre tlač

06 október 2017    

V dňoch 30.IX. a 1.X.2017 Univerzitná nemocnica L.P asteura Košice a Lekárska fakulta UPJŠ v spolupráci so Slovenskou akadémiu vied organizovala XVI. Fyto- apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa konalo v Kultúrno-spoločenskom centre Južan v Košiciach. Záštitu nad podujatím prijal primátor mesta Košice MUDr.Richard Raši,PhD,MPH a starosta mestskej časti Košice-Juh JUDr.Jaroslav Hlinka.


 Podujatia sa okrem aktívnych a pasívnych účastníkov zo Slovenska a Českej republiky (medzi nimi 5 pracovníkov SAV) zúčastnilo aj 7 špičkových odborníkov z Japonska  a 2 profesori  a 2 docentky z Ukrajiny. V deň pred konaním podujatia(29.IX.) boli Japonskí hostia a organizátori podujatia prijatí primátorom mesta Košice MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH v budove historickej radnice.

Image

Dňa 30.IX. o 10:00 podujatie slávnostne otvoril predseda organizačného výboru MUDr.Štefan Košlík, CSc. Následne sa k prítomný prihovorili členovia čestného predsedníctva : viceprimátorka mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová , starosta mestskej časti Košice-Juh JUDr.Jaroslav Hlinka, vedúca Oddelenia molekulárnej apidológie SAV v Bratislave RNDr. Katarína Bíliková, PhD, medicínsky riaditeľ  Univerzitnej nemocnice L.Pasteura MUDr.Peter Linkesch  a v zastúpení dekana Lekárs kej fakulty UPJŠ prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF  UPJŠ MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Image

Celkovo malo podujatie pozitívny ohlas u účastníkov, vrátane prítomných odborníkov, ako aj v masmédiách. Organizátorov podujatia obzvlášť potešilo vysoké hodnotenie odbornej  aj spoločenskej úrovne podujatia odborníkmi z Japonska.

 

V prvej prednáške MUDr.Štefan Košlík, CSc. z Univerzitnej nemocnice Košice na základe 40 ročných skúseností s priaznivými účinkami včelieho peľu  prezentoval podrobnejšie  výsledky pri chronickej renálnej insuficiecii  a pri akútnej vírusovej hepatitíde  a zmienil sa aj o priaznivom účinku včelieho peľu pri  ďalších ohoreniach.

Doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc. zo SAV porovnával epigenetické dôsledky syntetických liekov (najmä čo sa týka negatívnych vedľajších účinkov)s multifunkčnými prírodnými liečivami. Konkrétne podrobne vysvetlil mechanizmus pozitívneho účinku  hlavnej účinnej látky vo včelej materskej kašičke-tzv. apalbumí nu 1.

Prezident spoločnosti Japan Royal Gelly(JRJ)– profesor  Yoschisha Yamaguchi z Tokia v zastúpení otca(prof.Kikuschi Yamaguchi- ktorý pre ochorenie nemohol prísť) hovoril o výnimočnej biologickej aktivite materskej kašičky pripravenej metódou naturálneho včelárstva.

V ďalšej prednáške prof.Yoschischi Yamaguchi  hovoril o klinických skúsenostiach s materskou kašičkou vyrábanou spoločnosťou  JRJ, pričom sa zmienil najmä o pozitívnych výsledkoch pri diabetickej neuropátii a hypertenzii.

Prof. Tohru Yamakuni z  Tohoku univerzity v Sendai (Japonsko) vo svojej prednáške podrobne vysvetlil mechanizmus preventívneho účinku včelej materskej kašičky pri Alzheimerovej chorobe.

Prof. Akira Fujii z Nihon Univerzity v Tokiu  prezentoval výsledky štúdie, z ktorých vyplynulo, že základná bielkovina materskej kašičky – apalbumín  1, zvyšuje rast gingiválnych fibroblastov a fibroblastov  peridontálneho ligamentu.

Prof. MUDr. Taras Hanič z Užhorodskej národnej univerzity upozornil, že Helicobacter pylori spôsobuje  nielen ochorenie žalúdka a dvanástnika, ale aj iných orgánov. Vo svojej štúdii zistil pozitívny antihelikobatérny a regeneračný účinok šťavy z aloe a infúzií z nechtíka (Calendula officinalis)) a rebríčka (Achillea mellifolium)- ako aditívum k štandardnej protihelikobaktérnej  liečbe.

Doc. MUDr. Marína Kryvcová  z Užhorodskej národnej univerzity  zistila, že klesá antibiotická účinnosť na mikrobiálne kmene izolované zo spúta pacientov s tuberkulózou a pritom sa zistila antimikrobiálnu aktivitu niektorých éterických olejov (z mäty ,levanduly) najmä voči Candida sp.

MVDr. Bomba, DrSc. z Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ poukázal na veľký význam črevnej mikrobiálnej flóry pre udržanie zdravia, resp. na vysoký podiel jej poškodenia(dysbiózy) na vzniku rôznych chorôb.

Mgr.Veronika Macurová z Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ  prezentovala výsledky skúmania množstva a vzájomného pomeru omega-3 a omega-6 mastných kyselín v rôznych farmaceutických výživových doplnkoch. Zistilo sa, že tieto majú rôznu kvalitu a rôznu koncentráciu uvedených mastných kyselín a že zistené skutočnosti nie vždy zodpovedali deklarovaným údajom.

Mgr. Monika Široká z Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ  prezentovala výsledky porovnania  vplyvu rastlinných a živočíšnych zdrojov omega- 3 mastných kyselín na zloženie polynenasýtených mastných kyselín v krvnej plazme pacientov.
Doc. Ing. Jarmila Eftimová,C  Sc. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie poukázala na zistenie antiangiogénneho a tým aj antitumorózneho účinku vnútornej kôry rastliny Phellodendron amurense.

Mgr. Ing. Zuzana Eftimová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre poukázala na liečebné-najmä antioxidačné účinky tokajských vín.

V posledných dvoch prednáškach doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV hovoril o proti kliešťovej ochrane  pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien vyvinutých v spolupráci s firmou Chemosvit Fibrochem, a.s. Svit a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a o potenciálnom využití  éterických olejov v prevencii pred kliešťami.

Image
Image
Image
Image
Image

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 06 október 2017 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001