COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Slovensko sa po druhý krát pripája k Európskemu dňu depresie Formátovať pre tlač

16 október 2009    

Slovensko sa v sobotu 17. októbra 2009 pripojí po druhý krát k Európskemu dňu depresie, ktorý vyhlásila Európska asociácia pre depresiu (European Depression Association). Prvýkrát si tento deň pripomenuli v októbri 2004 štáty Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia a postupne sa pridávajú ďalšie európske štáty. Slovensko sa k tejto aktivite pripojilo po prvý krát vlani a podporujú ju viaceré združenia a organizácie – Združenie prof. Matulaya založené pracovníkmi I. psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF, Liga za duševné zdravie, Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia a Premeny.

„Napriek tomu, že sú psychické poruchy na Slovensku 3. najčastejšou príčinou invalidizácie (hneď za onkologickými a srdcovo-cievnymi ochoreniami), pozornosť, ktorá sa im venuje či už zo strany odbornej alebo laickej verejnosti, tomu rozhodne nezodpovedá.  Príčiny tejto situácie môže byť rôzne - od neznalosti problematiky po určité bagatelizovanie problematiky duševného zdravia. Stále akoby prevládal názor, že psychické poruchy sú čímsi, čo je dôsledkom určitej slabosti človeka, nedostatočnej vôle a sily prekonávať problémy a neschopnosť vyrovnať sa s nimi. Nemožno však nevidieť, že často je za týmto postojom chýbanie  aktuálnych poznatkov o príčinách a možnostiach liečby duševných porúch, ich prognóze a perspektíve znovu sa zaradiť do života. Akoby sa pokrokové postoje a názory patriace k 21. storočiu psychiatrii vyhýbali, a to aj napriek tomu, že mnohé poznatky z oblasti psychických porúch sa dnes už opierajú o relevantné zistenia získané za pomoci computerovej tomografie, magnetickej rezonancie, pozitrónovej emisnej tomografie  resp.  jednofotónovej emisnej computerovej tomografie a podobne,“ hovorí MUDr. Eva Pálová, PhD., prednostka I. psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura Košice a UPJŠ LF, ktorá je koordinátorkou kampane Európsky deň depresie na Slovensku.

Niektoré postoje týkajúce sa problematiky duševných porúch podľa nej občas pripomínajú názory z dávnej minulosti, ktoré  by už v dnešnej modernej dobe naozaj nemali mať miesto. Mohli by tomu pomôcť, podobne ako v mnohých krajinách EÚ, rôzne edukačné a popularizačné kampane týkajúce sa problematiky duševného zdravia a duševných porúch, napríklad kampaň na zlepšenie poznatkov o depresii, kampaň na prevenciu samovrážd a podobne.  Údaje, ktoré zverejnila Svetová banka, poukazujú na to,  že práve psychické poruchy sa stávajú stále väčším socioekonomickým bremenom pre každú spoločnosť, slovenskú určite nevynímajúc. 

„Vyhliadky a predpovede na rok 2020 sú ešte závažnejšie, svetová banka predpokladá, že unipolárna depresia bude druhým najdrahším ochorením na svete,“ zdôrazňuje MUDr. Eva Pálová, PhD. Podľa slov odborníčky je depresia je bežná porucha, ktorá postihne niekedy v živote zhruba každého piateho človeka. Je dobre liečiteľná a zvládnuteľná - avšak za podmienky, že sa správne diagnostikuje i lieči. Odhaduje sa, že depresia stojí krajiny Európskej únie cca 1% HDP, pritom údaje z EÚ poukazujú na fakt, že len tretina pacientov s depresiou bola v kontakte s odborníkom a väčšina pacientov nedostáva potrebnú liečbu!

V tejto súvislosti stojí za zmienku skutočnosť, že zatiaľ čo sa počet psychiatrických vyšetrení z roka na rok zvyšuje, počet psychiatrov v psychiatrických ambulanciách sa za posledné roky až tak výrazne nezvýšil (v r. 2000 bolo v SR 504, v r. 2003 už  573 a v r. 2008  619 psychiatrov, z toho 323  v ambulantnej sfére). Pri počte psychiatrických vyšetrení v r. 2008  jeden  milión 673  tisíc pacientov to znamená, že psychiater má v ambulancii denne 20-23 pacientov, teda že má na jedného pacienta čas cca 20 minút. Čo hovoria štatistiky:

Celkový počet  psychiatrických vyšetrení v SR:
r. 2003 - 1 milión 100 tisíc psychiatrických vyšetrení   
r. 2005 - 1 milión 560 tisíc psychiatrických vyšetrení                                                              
r. 2008 - 1 milión 673 tisíc psychiatrických vyšetrení     

Vyšetrených prvý krát v živote bolo v SR:
r. 2006 - 78 tisíc pacientov
r. 2008 - 93 tisíc pacientov
(za posledné 3 roky bolo v SR vyšetrených prvý krát v živote takmer 250-tisíc ľudí, t.j. takmer štvrť milióna)

Najčastejšie príčiny samovrážd
Úzkostné a afektívne (depresívne) poruchy sú jednou z najčastejších príčin samovrážd (cca 60%), ktoré sú aj jedným z najväčších problémov EU 27. V r. 2006 spáchalo v EU 27 samovraždu takmer 59 tisíc ľudí – 45 000 mužov a 14 tisíc žien, zatiaľ čo v dôsledku dopravných nehôd zomrelo „iba“ cca 50 tisíc ľudí! V EU 27 zomiera v dôsledku samovraždy 1 človek každých 9 minút! (M. Makinen, 2006).

Počty vyšetrení v SR
Na Slovensku bolo v roku 2008 najviac psychiatrických ambulantných vyšetrení pre afektívne poruchy – až 373 tisíc.  V r. 2008 bolo vyšetrených prvýkrát v živote vyše 16-tisíc pacientov s depresiou a vyše 25-tisíc pacientov s úzkostnými a na stres viazanými poruchami, t.j. spolu vyše 41-tisíc ľudí a prvý krát v roku vyšetrených takmer 64-tisíc pacientov s depresiou a 74-tisíc pacientov s úzkostnými a na stres viazanými poruchami, t.j. spolu takmer 140 tisíc ľudí. Hospitalizovaných bolo 4400 pacientov, z toho 3000 žien  a 1400 mužov. Najviac hospitalizácií bolo vo vekovej skupine 45-55 rokov.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
   
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001