COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Minister Richard Raši slávnostne otvoril nové biochemické a hematologické laboratórium Formátovať pre tlač

18 december 2009    

V piatok 18. decembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné nových laboratórií pododdelenia klinickej biochémie a klinickej hematológie Oddelenia laboratórnej medicíny FN L. Pasteura Košice na 1. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP 1. Zúčastnil sa ho minister zdravotníctva SR Richard Raši, riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., riaditeľ košickej pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Ján Valko, riaditelia zdravotníckych zariadení a pobočiek zdravotných poisťovní, pracovníci FNLP a zástupcovia médií. Nechýbali ani zástupcovia firiem, ktoré dodali fakultnej nemocnici najmodernejšie vybavenie oboch laboratórií - Dr. Gerald Hanniger a Ing. Tatiana Godarská z ROCHE Diagnsotic Slovensko a Antonín Stehlík, Ing. Jaroslav Griščík a Ing. Vratislav Chromek zo spoločnosti SYSMEX Slovensko.

Image

Súčasťou nového biochemického laboratória je nová plne automatizovaná linka na vyšetrovanie širokého spektra biochemických a imunochemických parametrov a tiež vyšetrovanie kompletnej  škály hematologických parametrov, automatické vyhodnotenie diferenciálneho krvného obrazu a vyšetrovanie koagulačných parametrov. Modernizáciou spomínaných laboratórií pokračuje Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice vo svojich inováciách, pričom je prvou fakultnou nemocnicou, ktorá začala uplatňovať automatizované predanalytické procesy vo svojich laboratóriách.

Najdôležitejším krokom kompletnej prestavby laboratórneho segmentu bola príprava projektu konsolidácie všetkých laboratórií do jedného oddelenia tak, aby mohli vzájomne poskytovať kompletný servis pre lôžkové a ambulantné oddelenia zdravotníckeho zariadenia. Prioritou bolo umožniť odosielať všetky vzorky na jedno miesto v nemocnici a využiť fungujúcu potrubnú poštu v lôžkovom monobloku na Triede SNP na odosielanie vzoriek pacientov bez nároku na ďalší personál, ktorý by vzorky dopravoval do laboratória.  Veľkým prínosom dopravy potrubnou poštou je totiž skrátenie predanalytickej doby spracovania vzoriek.

Zvolili sa preto priestory na 1. poschodí lôžkového monobloku umožňujúce vytvoriť jedno prístupové miesto pre odoslanie odobratých vzoriek pacientov, pričom vybudovaniu nového biochemického a hematologického laboratória predchádzalo presťahovanie I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny na 2. poschodie.   Následne sa uskutočnila kompletná oprava a výmena rozvodov a koncových zariadení zdravotechniky, vzduchotechnických zariadení a počítačovej siete a príslušné stavebné úpravy, pričom náklady na rekonštrukčné práce predstavovali cca  72 500 EUR. Zároveň bolo vypísané verejné obstarávanie na projekt pre konsolidované laboratórium, ktorý by spolu s inováciou analytických procesov priniesol aj automatizované riešenie predanalytických procesov, akými sú triedenie vzoriek, označovanie vzoriek čiarovými kódmi k zabráneniu zámeny vzoriek a ich centrifugáciu. 

Vhodné riešenie konsolidácie a automatizácie biochemického laboratória poskytla Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice firma Roche Slovensko, ktorá je lídrom na biochemickom trhu vo svete aj na Slovensku. Rutinný konsolidovaný systém cobas 6000 je schopný z jednej vzorky pacienta, t.j. z jednej skúmavky, spracovať až 150 rozličných požiadaviek a to aj z klinicko-chemického portfólia (ako napríklad pečeňové testy), tak aj z imunochemického portfólia (napr. testy štítnej žľazy). Komplexný projekt zníži  personálu laboratória nároky na zaučenie inak rozmanitých obslužných programov a zároveň zjednoduší logistiku objednávania reagencií. Na automatizáciu triedenia vzoriek pre rôzne analytické ciele, označovanie čiarovými kódmi a centrifugáciu vzoriek slúži predanalytický systém RSA Pro firmy Roche, ktorý  je prepojený s obslužným programom Process System Manager a monitoruje pohyb každej vzorky v laboratóriu - takto poskytuje personálu prehľad o stave výsledkov v každej chvíli spracovania vzorky.

O riešenie hemagologického laboratória sa postarala firma Sysmex, ktorá je svetovou jednotkou vo vývoji a výrobe hematologických analyzátorov. Fakultnej nemocnici poskytla plne automatizovanú hematologickú linku AlphaN s analyzátorom XE-5000, ktorý je momentálne najvýkonnejším a najdokonalejším hematologickým analyzátorom na svete a poskytuje špičkový výkon a inovatívne parametre. Náterový automat sp-1000i automaticky vykoná náter periférnej krvi a jeho zafarbenie v závislostí od nameraných hodnôt.  Súčasťou riešenia je aj morfologický analyzátor DM96, ktorý automatizuje diferenciáciu krvných náterov a náterov telesných tekutín. Tento analyzátor výraznou mierou pomáha lekárom stanoviť správnu diagnózu pacienta.

„Zavedenie automatizovaných systémov v biochemickej a hematologickej časti oddelenia laboratórnej medicíny  znamená významný posun pre celú fakultnú nemocnicu. Touto modernizáciou sa zrýchli a zefektívni vyšetrovací proces, čo nám umožní významne rozšíriť spektrum laboratórnych vyšetrení a znásobiť ich kapacitu. To významne prispeje k lepšej starostlivosti o pacienta a to  nielen  na pracoviskách FN L. Pasteura Košice. Naše pododdelenia budú poskytovať svoje služby aj pre Detskú fakultnú nemocnicu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a v budúcnosti aj pre Východoslovenský onkologický ústav,“ hovorí primár Oddelenia laboratórnej medicíny FN L. Pasteura Košice MUDr. Štefan Raffač.

F O T O G A L É R I A : 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Foto: Dionýz Kiss

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 22 december 2009 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001