Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Podujatia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Spolku lekárov v Košiciach Formátovať pre tlač

13 január 2010    

Informácia o vedeckých pracovných schôdzach Slovenskej lekárskej spoločnosti a Spolku lekárov v Košiciach naplánovaných na január až jún 2010:  kliknite na odkaz "čítať viac" v modrej lište.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SPOLOK LEKÁROV V KOŠICIACH

VEDECKÉ PRACOVNÉ SCHÔDZE
JANUÁR – JÚN 2010

 

18. 1. 2010, PONDELOK, 14.00 HOD.
SLÁVNOSTNÁ VEDECKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA
PROF. MUDR. EMILA MATEJÍČKA, DRSC.

8. 2. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
VEDECKÁ SCHÔDZA NEUROLOGICKEJ KLINIKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA DOC. MUDR. EUGENA EIBENA, CSC.

22. 2. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
VEDECKÁ SCHÔDZA OČNEJ KLINIKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE
VEKOM PODMIENENÉ CHOROBY OKA

8. 3. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
VEDECKÁ SCHÔDZA PRVEJ KLINIKY STOMATOLÓGIE UPJŠ LF A FNLP KOŠICE

11.3.2010, KEŽMAROK
VEDECKÁ SCHÔDZA USPORIADANÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLKOM LEKÁROV V KEŽMARKU Z PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBLIČIEK

12. 4. 2010, PONDELOK, 14.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. PÓRA, UPJŠ LF, RASTISLAVOVA 43
XVII. MEMORIÁL PROFESORA FRANTIŠKA PÓRA

APRÍL 2010, KOŠICE
SPOLOČNÁ VEDECKÁ SCHÔDZA SPOLKU LEKÁROV V BRATISLAVE A SPOLKU LEKÁROV V KOŠICIACH

20. – 21. 5. 2010, LF UPJŠ V KOŠICIACH
49. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI

31. 5. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
KAZUISTIKY

14. 6. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
ŽIVOTNÝ ŠTÝL A ZDRAVIE


POZN: SCHÔDZE, KTORÉ SA KONAJÚ NA INOM MIESTE AKO POSLUCHÁREŇ
PROF. KŇAZOVICKÉHO A V INOM ČASE AKO PONDELOK, 15.00 HOD., SÚ OZNAČENÉ

. . .  

 

18. 1. 2010, PONDELOK, 14.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1
SLÁVNOSTNÁ VEDECKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA PROF. MUDR. EMILA MATEJÍČKA, DRSC.

Koordinátor
Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., I. chirurgická klinika UPJŠ LF a FNLP Košice

Slávnostné otvorenie a príhovory hostí k jubilantovi

Odborný program

Radoňak J, Bober J, Zavacký P, Lakyová L, Toporcer T
Krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu      10min.

Belák J, Kudláč M, Vajó J, Stebnický M, Labus P
Chirurgická liečba karcinómu pľúc       10min.

Frankovičová M, Vajó J, Milichovský E, †Blažej I, Kubíková, Sabol F
Náhle príhody angiochirurgické včera a dnes       10min.

Kitka M, Molčanyi T, Podhradský J
Poranenia sleziny detí         10min.

Gajdoš M
29 rokov Neurochirurgickej kliniky UPJŠ LF a FNLP v Košiciach   10min.

Zábavníková M, Hojstričová Z
Nové trendy v rekonštrukcii ušnice       10min.

Sabol F
Chirurgická liečba ICHS vo VÚSCH, a.s. Košice     10min.

Drahovský P
Momenty detskej chirurgie v Košiciach       10min.

 

Odborné semináre FNLP Košice
Vždy v stredu, 14.00 hod., posluchárne budú upresnené a uvedené spolu s presným programom na webovej stránke FNLP a UPJŠ LF

3. 2. 2010 – 2. psychiatrická klinika, Rastislavova 43, doc. MUDr. Dóci, PhD.
17. 2. 2010 – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Rastislavova 43, MUDr. Peter Beluš
17. 3. 2010 – Urologická klinika, Trieda SNP 1, prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
14. 4. 2010 – Neurologické oddelenie, Rastislavova 43, MUDr. Zlatica Cifráková
Očné oddelenie, Rastislavova 43, MUDr. Danica Jonecová (termín sa upresní)
19. 5. 2010– 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Trieda SNP, doc. MUDr. Ivan Kraus, CSc.
16. 6. 2010, Urologické oddelenie, Rastislavova 43, doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.
8. 2. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1

VEDECKÁ SCHÔDZA NEUROLOGICKEJ KLINIKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA DOC. MUDR. EUGENA EIBENA, CSC.

Koordinátor
Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof., prednosta kliniky

Gdovinová Z
Pozdrav jubilantovi          

Odborný program

Tormašiová M, Feketeová E
Problematika narkolepsie na Slovensku       15 min.

Jančo J
Stimulácia nervus vagus u pacientov s narkolepsiou     15 min.

Szilasiová J
Non-SM demyelinizačné ochorenia CNS      15 min.

Gdovinová Z
Aktuálne problémy v liečbe a diagnostike cievnych mozgových príhod  15 min.

 


Klubové dni Klubov zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach
Stretnutia sa konajú v budove Východoslovenského múzea , Hviezdoslavova 3 o 15.00 hod.

24.2.2010
Gerhart  J: História hutníckeho zdravotníctva na východnom  Slovensku
17.3.2010
Bartunek A: PhMr. Samuel Búľúvský – Spomienky starého lekárnika, II.časť
7.4.2010
Bečke J: Vznik a význam lekárskych poradných komisií v zdravotníctve minulého storočia
26.5.2010
Šalata A: Kúpeľná starostlivosť dnes a jej problémy v porovnaní s minulosťou
16.6.2010
Eliáš Š: Lekár Karol Krajčír, vedec a revolucionár

 

 

22. 2. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1
VEDECKÁ SCHÔDZA OČNEJ KLINIKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE
VEKOM PODMIENENÉ CHOROBY OKA

Koordinátor
Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc., prednosta kliniky

Odborný program

Juhás T, Juhás T ml., Kolesár J, Tauberová M, Osifová A
Chirurgia katarakty včera a dnes        20 min.
 
Matušová G, Horňák M, Petrišáková M
Vekom podmienená makulárna degenerácia a možnosti jej liečby   20 min.
 
Juhás T .ml., Juhás T, Mružková P, Oláhová K
Manažment proliferatívnej diabetickej retinopatie z pohľadu jej
chirurgickej liečby          15 min.
 
Moravská M, Švehlíková G, Orlovská O
Manažment primárnych glaukómov       15 min.

 


8. 3. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1
VEDECKÁ SCHÔDZA PRVEJ KLINIKY STOMATOLÓGIE UPJŠ LF A FNLP KOŠICE

Koordinátor
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., prednosta kliniky

Odborný program

Schwartzová V, Kyseľ M, Badanič, P
Nežiadujúce vedľajšie účinky bisfosfonátov na čeľusti a sánke   15 min.

Kyseľ M, Sladká L, Schwartzová V
Odontogénny myxóm - zaujímavá kazuistika      15 min.

Janitorová E, Urban D, Staššová A, Markovská N
Parodontitis ako rizikový faktor celkových ochorení     15 min.

Kaiferová J., Kovácsová L, Šatanková,M
Zubný kaz raného detstva         15 min.

 

 

11. 3. 2010, ŠTVRTOK, KEŽMAROK
VEDECKÁ SCHÔDZA USPORIADANÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLKOM LEKÁROV V KEŽMARKU Z PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBLIČIEK (WORD KIDNEY DAY)

Koordinátori
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., prof. emeritus
MUDr. Peter Slovík, predseda Spolku lekárov MUDr. V. Alexandra v Kežmarku

Bližšie informácie a program podujatia na osobitných pozvánkach

 

 

12. 4. 2010, PONDELOK, 14.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. PÓRA, UPJŠ LF, RASTISLAVOVA 43
XVII. MEMORIÁL PROFESORA MUDR. FRANTIŠKA PÓRA

Koordinátor
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., prof. emeritus

Mydlík M
Úvod            10 min.

Memoriálová prednáška
Schweitzer P (New York, USA)
Management of atrial fibrillation in hypertension      25 min.

Tokárčiková A
Feochromocytóm, diagnostika a liečba       15 min.

Vavrečka A (Bratislava)
Diagnostika a liečba peptických vredov v súčasnosti     20 min.

Legáth Ľ
Úskalia v diagnostike profesionálnej astmy      15 min.

Mydlík M, Derzsiová K
Vitamín B6 a kyselina oxalová pri chorobách obličiek     15 min.

 


20. – 21. 5. 2010, štvrtok, piatok
UPJŠ LF v  Košiciach, Trieda SNP 1
49. VÝCHODOLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI
CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST A PĽÚC Z HĽADISKA PRAKTICKÉHO LEKÁRA

ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZALI
REKTOR UPJŠ KOŠICE, PROF. MUDR. LADISLAV MIROSSAY, DRSC.
DEKAN UPJŠ LF KOŠICE, PROF. MUDR. LEONARD SIEGFRIED, CSC.
RIADITEĽ FNLP KOŠICE, MUDR. JAROSLAV ŠAJTY

Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., Štvrtá interná klinika UPJŠ LF a FNLP

Prihláška a pokyny pre aktívnu účasť v sekcii „varia“ sú na predposlednej strane programu

 

 

31. 5. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1

KAZUISTIKY
Koordinátor
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta kliniky

 

 

14. 6. 2010, PONDELOK, 15.00 HOD.
ŽIVOTNÝ ŠTÝL A ZDRAVIE

Program bude uvedený na domovej stránke Spolku, LF a FNLP

 

* * *

 

Organizačné pokyny pre vedecké schôdze Spolku lekárov v Košiciach

Prezentácia:
15 min. pred začatím riadnych pracovných schôdzí Spolku lekárov v Košiciach.
Prosíme prednášajúcich, aby dodržali presne stanovený časový limit.
Za účasť na Vedeckej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach budú pridelené kredity podľa pravidiel Slovenskej asociácie pre kontinuálne medicínske vzdelanie (1 kredit za hodinu pasívnej účasti a podľa pravidiel SLS za aktívnu účasť).
Možnosť opečiatkovania parkovacích lístkov na Triede SNP 1.

 


49. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI

Prihlášky k aktívnej účasti (varia)
Meno a priezvisko, tituly prvého autora
Pracovisko (bez skratiek)
Kontaktná adresa, E-mail
Identifikačné číslo pre potreby SACCME

Autori podľa vzoru: Tkáč I, Tkáčová R, Tomori Z...
Názov práce podľa možnosti bez skratiek
Súhrn – 1 štandardná strana Arial 12, hlavička ako hore

Prihlášky k pasívnej účasti:
Meno a priezvisko, tituly
Pracovisko (bez skratiek)
Kontaktná adresa, E-mail
Identifikačné číslo pre potreby SACCME

Doručiť:
Do 10. 4. 2010 na adresu vedeckého sekretára SL v Košiciach poštou na adresu sekretariáta Ústavu patologickej fyziológie (Trieda SNP 1, 04001 Košice) alebo elektronicky na adresu patfyz@central.medic.upjs.sk

 

12. – 14. 5. 2010 (STREDA – PIATOK)
UPJŠ LF V  KOŠICIACH, TRIEDA SNP 1
IX. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ BIOCHÉMIE
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HLAVNÉ TÉMY
BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV PRI OCHORENIACH TRÁVIACEHO TRAKTU A OBLIČIEK, PRI PORUCHÁCH VÝŽIVY A PRI ONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH. ANALÝZA ŠPECIFICKÝCH BIELKOVÍN V RÔZNYCH TELESNÝCH TEKUTINÁCH A PROBLÉMY PRE- A POSTANALYTICKEJ FÁZY V KLINICKEJ BIOCHÉMII

Bližšie informácie o aktívnej a pasívnej účasti:
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda organizačného výboru.
Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF, Trieda SNP 1 04001 Košice
Tel: 640 4476, VOIP 234 3350, sskbkosice@lf.upjs.sk

 


20. – 21. 9. 2010 (ŠTVRTOK, PIATOK)
XVIII. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PATOFYZIOLÓGOV
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PATOLOGICKEJ A KLINICKEJ FYZIOLÓGIE

Bližšie informácie o aktívnej a pasívnej účasti:
Doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof., predseda organizačného výboru.
Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF, Trieda SNP 1 04001 Košice
Tel: 640 4471, VOIP 234 3306, pafykosice@lf.upjs.sk

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 13 január 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001