COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 2. decembra 2020. Sviatok má Bibiána zajtra má sviatok Oldrich .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Odborné semináre Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice Formátovať pre tlač

13 január 2010    

Informácia o odborných seminároch organizovaných Fakultnou nemocnicou L. Pasteura Košice v roku 2010:  kliknite na odkaz  "čítať viac" v modrej lište.

 

Február  03. 02. 2010
Odborný garant:  doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

1.  Neurobiológia lásky        15  minút
     doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.  
     Diskusia: 15 minút

2.  Alkoholizmus a kriminalita       15  minút
     MUDr. Štefan Safko, CSc.
     Diskusia: 15 minút

3.  Depresia a úzkosť v gravidite a laktácii                15  minút
     MUDr. Jana Vančíková
    Diskusia:  15  minút

4.  Zásady liečby a omyly v terapii delirantného somatického pacienta       15  minút
     MUDr. Slávka Dubinská
    Diskusia:  15  minút

 


Február   17. 02. 2009
Odborný garant:  MUDr. Peter Beluš

1.  Sepsa – diagnostika a liečba       15  minút
    MUDr. Lucia Horváthová, MUDr. Monika  Čabiňáková,
    MUDr. Katarína Tamášová
    Diskusia:  15 minút

2.  Sepsa – kazuistika         15  minút
     MUDr. Stela Papcunová, MUDr. Jana Stuberová,
    MUDr. Miriam Tomčovčíková,  MUDr. Gabriela Mizlová
    Diskusia:  15 minút

3.  Regionálna anestéza        15  minút
     MUDr. Ľubomír Poliak, MUDr. Ján Mihalik, MUDr. Ján Michlík,
     MUDr. Martina Červenáková 
     Diskusia:  15 minút

4.  Kazuistika – septický šok          15  minút
     MUDr. Miroslav Tatič
     Diskusia: 15 minút

 

 

Marec  17. 03. 2010
Odborný garant:  prof.  MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

1.  Nozokomiálne infekcie v urológii       20  minút
     prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
    Diskusia:  10  minút

2.  Urologické komplikácie a ich liečba pri gynekologických malígnych   20  minút
     ochoreniach
    doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
    Diskusia:  10  minút

3.  Permanentná a interminentná drená močového mechúra v praxi  15  minút    
     MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
     Diskusia:  15  minút

1. Kazuistika pacientky s tumorom z juxtaglomerulárnych buniek (reninóm) 15  minút
diagnostikovaným po pôrode mŕtveho plodu
      MUDr. Dušan Kubej
     Diskusia:  15  minút

 

 

Apríl  14. 04.  2010   
Odborný garant:   MUDr. Zlatica Cifráková

1.  NCMP - hemoragická        15  minút
     MUDr. Miriam Maximová, MUDr. Eva Kohuthová          
    Diskusia:  15  minút

2.  Atypická lokalizácia – aneuryzma artéria vertebralis    15  minút
     MUDr. Mariana Paučová, MUDr. Marian Bali Hudák
     Diskusia:  15  minút

3. Ischemická CMP v koincidencii s intoxikáciou CO    15  minút  
     MUDr. Andrea Jacinová, MUDr. Zlatica Cifráková
     Diskusia:  15  minút

4.  Millerov Fisherov syndróm       15  minút
     MUDr. Rudolf Sudzina
     Diskusia:  15  minút

 

Apríl  21. 04. 2010
Odborný garant:  MUDr. Danica Jonecová

1.  Vplyv stravy na rozvoj VPMD       15  minút
     (vekom podmienená makulárna degenerácia)
     MUDr. Marcela Miňová
     Diskusia:  15 minút

2.  Očné prejavy pri AIDS        15  minút
     MUDr. Barbora Horváthová
     Diskusia:  15  minút

3.  Možnosti liečby endokrinnej orbitopátie so strabizmom a biplopiou  15  minút
     MUDr. Magdaléna Fejková 
     Diskusia:  15  minút

4.  Nový pohľad na patogenézu glaukómu      15  minút
     MUDr. Danica Jonecová
     Diskusia: 15  minút

 

 

Máj  19.  05.  2010
Odborný garant:  doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.

1.  Umbilikálna endometrióza       10  minút
     doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc., MUDr. Branislav Murín,
    MUDr. Peter Suchánek
    Diskusia:  10  minút

2.  Postpartálna trombóza v. ovarica       15  minút
     MUDr. Katarína Dianišková, MUDr. Branislav Murín,
     MUDr. Božena Fialová, MUDr. Peter Suchánek,
     doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.
     Diskusia:  10  minút

3.  Placenta inkreta v obraze magnetickej rezonancie    15  minút
     MUDr. Peter Suchánek, MUDr. Branislav Murín, MUDr. Milan Matta,
     MUDr. Katarína Dianišková, MUDr. Božena Fialová,
     MUDr. Richard Molokáč
    Diskusia:  10  minút

4.  Choroba Moyamoya v gravidite       15  minút
     MUDr. Katarína Dianišková, MUDr. Anton Mikolaj,
     MUDr. Katarína Sovová, MUDr. Branislav Murín,
     doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.
     Diskusia: 10 minút

5.  Heterotopická gravidita po spontánnej koncepcii    15  minút
     MUDr. Branislav Murín, MUDr. Peter Suchánek, MUDr. Peter Bőszőrményi,
     MUDr. Milan Matta, MUDr. Katarína Dianišková, MUDr. Božena Fialová,
    MUDr. Richard Molokáč
    Diskusia: 10 minút    

 

 

Jún  16. 06. 2010
Odborný garant:  doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

1. Tumory semeníkov, diagnostika a liečba      15  minút
      MUDr. Martin Mošon
      Diskusia:  15  minút

2.   Indikácia lymfadenektómie pri tumoroch semeníkov    15  minút
     doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.
     Diskusia:  15  minút

3. Aký má význam oneskorená diagnóza pri tumoroch semeníka    15  minút
     MUDr. Tomáš Kička
     Diskusia:  15  minút                                

4. Tumory obličiek, diagnostika a liečba      15  minút
MUDr. Atila Szalontay
Diskusia:  15  minút

 

 

September  22. 09. 2010
Odborný garant:  MVDr. Ján Rosocha, CSc.

1.  Súčasné trendy v bunkovej terapii      10  minút
     MVDr. Ján Rosocha, CSc.
     Diskusia:  10  minút

2. Frekvencia fibroblast colony-forming units (CFU-F)    10  minút
      a osteoblast colony-forming units (CFU-O) izolovaných zo vzoriek
     kostnej drene
     Mgr. Darina Bačenková, RNDr. Timea Tóthová, PhD., Ing. Denisa Harvanová,
     MVDr. Ján Rosocha, CSc.
     Diskusia:  10  minút

3. Zhodnotenie produkcie a kvality transplantátov Banky    10  minút
muskoloskeletárnych a spojivových tkanív  ZTB
      Mgr. Judita Amrichová, Ing. Helga Kostelná
     Diskusia:  10  minút
        
4.   Súčasný stav biomateriálov a ich úloha v kostnej regeneračnej medicíne 10  minút
      Ing. Denisa Harvanová, RNDr. Timea Tóthová, PhD.,
     Mgr. Darina Bačenková
     Diskusia:  10  minút

5. Zabezpečenie kvality pracovného prostredia čistých priestorov ZTB  10  minút
dostupnými dezinfekčnými postupmi podľa požiadaviek európskych noriem  
     Ing. Helga Kostelná, Mgr. Judita Amrichová
     Diskusia: 10 minút

6. Pôsobenie oxidačného stresu na morfológiu spermií    10  minút
MVDr. Ladislav Bobák, CSc.
Diskusia:  10 minút

 

 

Október  20. 10. 2010
Odborný garant:   MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

1.  Diabetická noha – riešenie defektov pri diabetickej nohe   15  minút      
    MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.       
    Diskusia:  15  minút

2.  Sekundárne rekonštrukcie po úrazových amputáciach prstov   15  minút   
     MUDr. Marián Kavečanský      
     Diskusia:  15  minút

3.  Rekonštrukcia sanky po osteomyelitíde      15  minút
     MUDr. Ján Švehlík
     Diskusia:  15  minút

4.  Riešenie defektu Ca prsníka – Omentálny lalok     15  minút
     MUDr. Tomáš Beneš, MUDr. Zuzana Hojstričová
     Diskusia: 15 minút

 


November  24. 11. 2010
Odborný garant:  doc.  MUDr.Gabriel Vaško, CSc.

1.  Ortobiológia – využitie metód tkanivového inžinierstva v ortopédii   30  minút
a) Liečba chondrálnych lézií multiplikovanými autológnymi chondrocitmi
MUDr. Štefan Štolfa, MUDr.  Robert Čellár,
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
b) Možnosti využitia mezenchymálnych buniek pri liečbe ochorení
c)  pohybového aparátu
MUDr. Marek Lacko, MUDr. Štefan Štolfa,
doc. MUDr. Gsabriel Vaško, CSc.
d) Autológna plazma bohatá na trombocyty
MUDr. Marek Lacko, MUDr. Ahmad Ghraibeh,
doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.

Diskusia:  30 minút

2.  Kĺbové aloplastiky z pohľadu ambulantného lekára    20  minút         
a) Indikácie kĺbovej aloplastiky a pooperačná príprava pacienta
MUDr. Gabriel Varga, MUDr. Peter Nemec, MUDr. Juraj Bielek
b) Pooperačný režim u pacienta s implantovanou kĺbovou aloplastikou
MUDr. Robert Čellár, MUDr. Martin Žofčák, MUDr. Vladimír Filip

Diskusia:  20 minút
      
3.  Protézovanie po amputáciach hornej a dolnej končatiny   10  minút
    MUDr. Jana Spišáková
    Diskusia:  10 minút 

 

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 13 január 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001