COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 2. decembra 2020. Sviatok má Bibiána zajtra má sviatok Oldrich .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Bilancia r. 2009 vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice Formátovať pre tlač

08 február 2010    

      Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice si 24. júna 2009 pripomenula 85-te výročie svojho vzniku.  Je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch pre celý východoslovenský región. Jej súčasťou sú tri centrá, dva ústavy, 29 kliník a 27 oddelení sústredené v dvoch prevádzkach (Rastislavova 43 a Trieda SNP 1). FN L. Pasteura Košice je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem  ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. V súčasnosti má 1616 lôžok a zamestnáva viac než 3700 pracovníkov a je výučbovou bázou pre Lekársku fakultu UPJŠ Košice. 
      Nemocnica poskytuje široké spektrum zdravotníckych výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a tiež služby nad rámec verejného zdravotného poistenia (platené služby). V roku 2009 uskutočnila bezmála 48-tisíc hospitalizácií a jej pracovníci vyšetrili vyše 640-tisíc pacientov (ambulantne, konziliárne a v ústavných pohotovostných službách) a počet svalzových výkonov presiahol 4 milióny 380-tisíc.  Kliknite na odkaz
 "čítať viac"  v modrej lište a dozviete sa viac o najvýznamnejších udalostiach v roku 2009.

      23. marca 2009
      uviedol minister zdravotníctva SR Richard Raši spolu s riaditeľom FN L. Pasteura Košice Jaroslavom Šajtym slávnostne do prevádzky nové ambulancie Kliniky hematológie a onkohematológie FN L. Pasteura Košice. Ťažko chorí pacienti, ktorí sa dovtedy tiesnili v dvoch kapacitne nepostačujúcich ambulanciách, získali adekvátne a estetické priestory na svoju liečbu. Nové ambulancie výrazne zvýšili ich komfort pacientov a okrem estetickej stránky je prínosom aj väčšie súkromie a zdravotné hľadisko. Inštalovala sa v nich totiž klimatizácia s filtráciou vzduchu a  antistatické podlahy. Všetky miestnosti tiež dostali nový hygienický a estetický náter a pribudli toalety s vysokým hygienickým štandardom a  bezbariérovým prístupom. Prestavba trvala niekoľko mesiacov a stála cca 100-tisíc euro.

      3. apríla 2009
      sa konal v Historickej radnici v Košiciach slávnostný seminár venovaný dvadsiatemu výročiu uskutočnenia prvej transplantácie obličky v Košiciach. Prvú transplantáciu obličky na východnom Slovensku uskutočnil koncom roku 1988 odborný tím pod vedením profesora Emila Matejíčka, ktorý  nadviazal na prácu dovtedy jediného bratislavského transplantačného centra. V jeho stopách kráčali ďalší zanietenci a výsledkom je dvadsaťročná tradícia odberov a transplantácií orgánov v Košiciach. Región transplantačného pracoviska I. chirurgickej kliniky FN L. Pasteura Košice  predstavuje oblasť Košického a Prešovského kraja s približne poldruha miliónom obyvateľov.

      24. apríla 2009
      sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ s bývalými kriticky chorými pacientmi. Zorganizovala ho Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM a šlo v poradí už o tretie takéto stretnutie. Pozvanie na neformálne posedenie prijalo viacero pacientov, ktorí prežili závažné ochorenie alebo zranenie a strávili celé týždne v bezvedomí či umelom spánku. Jeho zmyslom bolo predstaviť pacientom lekárov a sestry, ktoré sa o nich starali v tých najťažších životných chvíľach, ale ležiaci v bezvedomí ich nemohli vnímať. Pre pacientov i zdravotníkov bolo toto stretnutie veľmi emotívne, navyše pre zdravotníckych pracovníkov je veľkou motiváciou vidieť pred sebou v plnej sile ľudí, ktorí pred časom bojovali o život. Stretnúť týchto ľudí po návrate do bežného života je silným stimulom a povzbudením, ktorý im pomôže v neľahkom boji o ďalšie ľudské životy.

      V apríli 2009
      sa uskutočnila vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice prvá balóniková kyfoplastika, neurochirurgická operácia, pri ktorej došlo k spevneniu zlomeného tela stavca 50-ročného pacienta cementom. Jednalo sa o prvú operáciu svojho druhu na východnom Slovensku, ktorá predstavuje novú metódu stabilizácie zranenej chrbtice poškodenej osteoporózou a uskutočnil ju prednosta Neurochirurgickej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.  Princípom metódy je roztiahnutie zdeformovaného tela stavca balónikom a jeho vyplnenie cementom. Tento spôsob je jediným riešením poškodenia stavcov u pacientov s osteoporózou chrbtice, kde štruktúra kosti neumožňuje bežný postup (fixáciu zlomeniny skrutkami a vyplnenie tela stavca granulami). Vzhľadom na to, že pacientov zlomený stavec bol poškodený osteoporózou, neurochirurgovia sa rozhodli pre nový spôsob operačného riešenia.
      Operácia trvala poldruha hodiny a predchádzalo jej zaškolenie zdravotného personálu, ktorý sa musel oboznámiť s technickým postupom, novým materiálom, jeho indikáciami a kontraindikáciami a tiež absolvovať potrebný tréning novej metodiky. Zákrok predstavuje zavedenie kanýl cez kožu k stavcu, ktoré umožnia nasondovať telo zlomeného stavca pod röntgenovou kontrolou. Pomocou balónika sa rozšíri klinovito zúžená dutinka a stavec sa vyplní cementom, ktorý ho spevní. Veľkou výhodou tejto metódy je okrem stabilizácie stavca aj čiastočné odstránenie jeho deformity. Jej malá invazívnosť tiež umožňuje, že pacient môže v krátkom čase opustiť neurochirurgické pracovisko. Kyfoplastika pritom chrbticu nielen stabilizuje a predchádza poškodeniu nervových štruktúr, ale tiež zbavuje pacienta chronických bolestí.

       7. mája 2009
      sa uskutočnil slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice. 
Cenu mesta Košice si prevzal aj prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. za celoživotnú prácu v oblasti infektológie, výrazný prínos v liečbe, sekundárnej prevencii a bezpečnosti obyvateľov Košíc a východoslovenského regiónu v oblasti obávaných prenosných infekčných ochorení.  Cenu primátora mesta Košice získal kolektív pracovníkov Kliniky pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ za vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume. 

      12. mája 2009
      sa na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice uskutočnila jedinečná operácia, ktorú podstúpila 17- ročná pacientka, ktorej pred niekoľkými rokmi diagnostikovali rozsiahly zhubný nádor v orofaciálnej oblasti a ten musel byť odstránený. Následne podstúpila chemoterapiu a rádioterapiu a po uzdravení pristúpili stomatochirurgovia po viac ako štyroch rokoch k rekonštrukcii deformovanej časti tváre. Rekonštrukčnou operáciou uskutočnenou v máji 2009 sa odstránili deformácie spodiny a stredovej časti očnice, ľavej polovice čeľuste a nosa. Pri trojhodinovom zákroku stomatochirugovia zdvihli očnicu, čím sa odstránilo dvojité videnie, urobili konfiguráciu tváre, zrekonštruovali príslušné kosti a uzatvorili celú čeľustnú dutinu.
      Operácia sa realizovala, podobne ako samotné odstránenie tumoru pred niekoľkými rokmi, cez ústnu dutinu za pomoci endoskopických nástrojov - kvôli estetickej stránke. Predchádzala tomu príprava materiálov pre rekonštrukciu kosteného skeletu pomocou materiálu nazývaného porex, z ktorého sa vopred vymodelovali chýbajúce časti kostí a k poškodeným kostiam pacientky sa upevnili skrutkami. Išlo o výnimočnú a technicky náročnú operáciu, ktorá bola jedinečná čo do rozsahu rekonštruovaných častí tváre i použitím špeciálneho materiálu s dobrými bioinertnými vlastnosťami. Na Slovensku dovtedy takýto materiál nebol použitý. Operácia prebehla bez akýchkoľvek komplikácií a aj pooperačný priebeh bol uspokojivý. Konfigurácia tváre sa zrealizovala takmer do pôvodného stavu a aj dvojité videnie zapríčinené chýbajúcou časťou očnice po jej rekonštrukcii vymizlo.

      23. mája 2009
      sa uskutočnil Deň Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice konaný pri príležitosti 85. výročia založenia fakultnej nemocnice a Medzinárodného dňa detí na strelnici v Nižnej Hutke. Piaty ročník podujatia malo rekordnú účasť – zúčastnilo sa ho  bezmála 1500 účastníkov (zamestnancov fakultnej nemocnice a ich rodinných príslušníkov) a pozvanie naň prijali aj prominentní hostia - medziiným premiér Róbert Fico, predseda parlamentu Pavol Paška, minister zdravotníctva Richard Raši a minister vnútra Róbert Kaliňák. V ten istý deň sa uskutočnil pri príležitosti 85. výročia vzniku Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice aj II. ročník  v streetballe o putovný pohár I. psychiatrickej kliniky FNLP konaný pod záštitou riaditeľa  MUDr. Jaroslava Šajtyho.

      4.-7. júna 2009
      sa uskutočnil v Košiciach 14. Svetový kongres o klinickej výžive a 5. Medzinárodný kongres o kardiovaskulárnych chorobách konaný záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Richarda Rašiho. Zišli sa na ňom prednášatelia z viac ako 20 krajín, aby si vymenili skúsenosti a poznatky predovšetkým v oblasti prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení a z oblasti klinickej dietológie a výživy. Kongres navštívil aj generálny sekretár a spoluzakladateľ Svetovej asociácie medicíny proti starnutiu Christophe Luino z Francúzska a prezident Svetovej asociácie pre koenzým Q10 prof. Gian Paolo Littarru z Talianska. Atraktivitu kongresu zvýšila aj účasť domácich a svetových spoločností ako Svetová asociácia medicíny proti starnutiu, Slovenská asociácie aterosklerózy, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva. Prezidentom kongresu bol prednosta Kliniky preventívnej medicíny a športového lekárstva FN L. Pasteura Košice prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

      19. júna 2009
      sa uskutočnilo za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného XI. pavilónu Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej ulici, ktorý patrí medzi kultúrne pamiatky. Oprava XI. pavilónu, v ktorom je situovaná Klinika pneumológie a ftizeológie,  sa začala v októbri 2008 a prebiehala v troch etapách. V prvej sa realizovala obnova strešnej krytiny a oprava krovu a komínov, v druhej etape boli vymenené okná a v tretej sa pristúpilo k obnove fasády. Rekonštrukcia trvala zhruba pol roka a stála cca 465-tisíc eúr, pričom približne 332-tisíc eúr  bolo z pridelených finančných zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR. Strecha, okná a fasáda na XI. pavilóne boli pred jeho rekonštrukciou v havarijnom stave a ich obnova bola nevyhnutná.

        August 2009
      Oddelenie patológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice v spolupráci s Ústavom lekárskej biológie LF UPJŠ začalo v lete poskytovať nové vyšetrenie pacientom s karcinómom hrubého čreva.  Jedná sa o genetické vyšetrenie mutácie génu KRAS, zodpovedného za vznik rakoviny hrubého čreva, ktorého výsledok umožňuje onkológom rozhodnúť o najvhodnejšej liečbe pacientov s pokročilým metastatickým karcinómom. Spomínané pracoviská sú jedinými vo východoslovenskom regióne, ktoré takéto špeciálne vyšetrenie vykonávajú.

      August 2009
      Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ spustila v lete tohto roka ako prvé pracovisko na východnom Slovensku program kochleárnej implantácie. Začal sa dvoma operáciami uskutočnenými 3.8.2009, kedy boli mladým ženám implantované kochleárne implantáty, ktoré im pomohli prinavrátiť stratený sluch. Operačné zákroky prebehli bez akýchkoľvek komplikácii a pacientky po intenzívnej rehabilitácii  začali rozpoznávať prichádzajúce zvuky a zlepšila sa ich komunikácia s okolím. Tieto zákroky predstavujú pre pacientov z východoslovenského regiónu veľký míľnik v liečbe a rehabilitácii zle vyvinutého alebo ťažko poškodeného vnútorného ucha.

      V auguste 2009
      sa uskutočnila operácia na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice za použitia špeciálneho zdravotného materiálu nazývaného porex. Podstúpil ju muž, ktorý prekonal úraz hlavy, pri ktorom došlo k pomerne veľkému defektu lebky. Chýbala mu ľavá časť čelovej kosti a lebky v spánkovej a temennej oblasti. V týchto miestach mal mozog obalený iba mäkkými tkanivami. Nekrytá časť mala veľkosť cca 9x10 centimetrov a pacient sa obával možného poranenia mozgu. Defekt bolo potrebné prekryť umelou náhradou. Operácia trvala zhruba tri hodiny a výnimočná bola rozsahom poškodenia lebky, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať. Uzatvorenie lebky zvýšilo komfort pacienta i kvalitu jeho života.

      6. októbra 2009
      sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej vystúpil prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Prítomných novinárov informoval o pripravovanom Kongrese biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti konanom v dňoch 8.-10. októbra 2009 v Košiciach. Na odbornom podujatí európskeho významu boli prezentované aj úspechy kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, medzi ktoré patria aj dve jedinečné operácie priblížené na tlačovej konferencii.

      12. októbra 2009
      Uviedol minister zdravotníctva Richard Raši slávnostne do užívania nové pracovisko I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny sa presťahovala z prvého na druhé poschodie lôžkového monobloku FNLP Košice na Triede SNP 1, kde má k dispozícii viac priestoru a lepší hygienický štandard predovšetkým vďaka väčšiemu počtu izieb s menším počtom lôžok. V nových priestoroch pribudli dve nové lôžka, postele sú rozmiestnené po štyri v troch izbách. Pacienti sú od seba vzdialenejší, čím sa nielen zlepšil manipulačný priestor na starostlivosť personálu o pacienta, ale tiež zväčšili bariéry na prenos nozokomiálnych infekcií. K zvýšeniu hygienického štandardu prispelo aj vytvorenie poloboxového systému s čiastočnou izoláciou pacientov.
      Klinika tiež mohla v nových priestoroch zriadiť miestnosť pre predanestetické vyšetrenia vykonávané v čase ústavných pohotovostných služieb a vyšetrovňu, ktorá umožňuje vykonávať bezpečnejšie a v lepších podmienkach invazívne zákroky pre pacientov z iných pracovísk nemocnice, napríklad lumbálnu drenáž či sprístupnenie centrálnych žíl. Pribudla tiež miestnosť pre lekárov v ústavnej pohotovostnej službe a denná miestnosť pre personál, okrem toho sa stali súčasťou pracoviska pracovne prednostu a odborných asistentov.

      18. decembra 2009
      sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pracoviska miniinvazívnej chirurgie I. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, ktorý symbolicky prestrihol pásku spolu s prednostom I. chirurgickej kliniky prof. MUDr. Jozef Radoňakom, CSc. a jeho zástupcom pre miniinvazívnu chirurgiu MUDr. Petrom Pažinkom, PhD.
       Pracovisko miniinvazívnej chirurgie realizuje miniinvazívne výkony v celom rozsahu v dutine brušnej, teda na žlčníku, žlčových cestách, žalúdku, pečeni, nadobličkách, slezine,  črevách a konečníku. Do budúcnosti sa plánuje aj s laparoskopickými výkonmi na pankrease a endoskopickými operáciami štítnej žľazy. Uvažuje sa aj o zavedení operácií z tzv. jedného portu (ide napríklad o odstránenie žlčníka z jediného operačného miesta), ktoré sú na Slovensku zatiaľ zriedkavé. Pracovisko má 20 lôžok situovaných v 10 izbách, z ktorých sú dve nadštandardné a dve čiastočne nadštandardné. V tejto súvislosti prebehla komplexná rekonštrukcia priestorov uvoľnených po presťahovaní VÚSCH – prestavovali sa izby pacientov aj niektoré spoločné vyšetrovacie zložky, vybudovala sa ambulancia miniinvazívnej chirurgie, sociálne zariadenia a kúpeľne, menili sa niektoré priečky a celé pracovisko dostalo nový náter. Stavebné práce nemocnica realizovala vlastnými pracovníkmi a vynaložených na ňu bolo cca 32 700 EUR.
       Pre výkony miniinvazívnej chirurgie sa využíva jedna z troch operačných sál uvoľnených po odsťahovaní VÚSCH. Nová operačná sála je vybavená najmodernejšou HDTV laparoskopickou vežou na Slovensku, harmonickým skalpelom (tzv. ultrazvukový disektor), prístrojom ligasure a kompletným laparoskopickým inštrumentáriom umožňujúcim vykonávať tie najzložitejšie laparoskopické operácie. Obrazom aj zvukom bude prepojená s prednáškovými miestnosťami Lekárskej fakulty UPJŠ.

       18. decembra  2009
      sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových laboratórií pododdelenia klinickej biochémie a klinickej hematológie Oddelenia laboratórnej medicíny FN L. Pasteura Košice na 1. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP 1 za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho. Súčasťou nového moderného biochemického laboratória,  je nová plne automatizovaná linka na vyšetrovanie širokého spektra biochemických a imunochemických parametrov a tiež vyšetrovanie kompletnej  škály hematologických parametrov, automatické vyhodnotenie diferenciálneho krvného obrazu a vyšetrovanie koagulačných parametrov. Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice je prvou fakultnou nemocnicou, ktorá začala uplatňovať automatizované predanalytické procesy vo svojich laboratóriách.
      Najdôležitejším krokom komplexnej prestavby laboratórneho segmentu bola príprava projektu konsolidácie všetkých laboratórií do jedného oddelenia tak, aby mohli vzájomne poskytovať komplexný servis pre lôžkové a ambulantné oddelenia zdravotníckeho zariadenia. Prioritou bolo umožniť odosielať všetky vzorky na jedno miesto v nemocnici a využiť fungujúcu potrubnú poštu v lôžkovom monobloku na Triede SNP na odosielanie vzoriek pacientov bez nároku na ďalší personál, ktorý by vzorky dopravoval do laboratória. Veľkým prínosom dopravy potrubnou poštou je skrátenie predanalytického spracovania vzoriek.
      Vybudovaniu nového biochemického a hematologického laboratória predchádzalo presťahovanie I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, následne sa uskutočnila kompletná oprava a výmena rozvodov a koncových zariadení zdravotechniky, vzduchotechnických zariadení a počítačovej siete a príslušné stavebné úpravy. Náklady na rekonštrukčné práce predstavovali približne 72 500 eur. Zavedenie automatizovaných systémov v biochemickej a hematologickej časti oddelenia laboratórnej medicíny znamená významný posun pre celú nemocnice. Modernizáciou sa zrýchli a zefektívni vyšetrovací proces, čo umožní významne rozšíriť spektrum laboratórnych vyšetrení a znásobiť ich kapacitu. To významne prispeje k lepšej starostlivosti o pacienta a to  nielen  na pracoviskách FN L. Pasteura Košice. Nové laboratóriá budú poskytovať svoje služby aj pre Detskú fakultnú nemocnicu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav.


Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 08 február 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001