Dnes je streda 3. júna 2020. Sviatok má Karolína zajtra má sviatok Lenka .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Prebehlo slávnostné otvorenie Kliniky gerontológie a geriatrie v nových priestoroch na Murgašovej 1 Formátovať pre tlač

03 máj 2010    

      Dnes predpoludním sa uskutočnilo za účasti predsedu parlamentu Pavla Pašku, ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu slávnostné uvedenie Kliniky gerontológie a geriatrie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky v jej nových priestoroch na Murgašovej 1 v Košiciach. Pracovisko je situované na 2. poschodí v bývalom chirurgickom pavilóne Leteckej vojenskej nemocnice.

Image

    

   „Som rád, že dnes otvárame prvé z nových pracovísk, ktoré budú pôsobiť v priestoroch lôžkovej časti Leteckej vojenskej nemocnice, kde sa tak opäť vracajú pacienti. Poskytovať sa tu bude zdravotná starostlivosť pre geriatrických pacientov, ku ktorým neskôr pribudnú aj dlhodobo chorí. Oproti pôvodným plánom presťahovať tu Detskú fakultnú nemocnicu je toto riešenie výhodnejšie predovšetkým kvôli finančnej nenáročnosti. Detská fakultná nemocnica pritom získala svoje vlastné priestory od FN L. Pasteura, ktorá jej previedla dva pavilóny na Triede SNP. Tým si môže detská nemocnica uchádzať sa o eurofondy a dobudovať svoje pracoviská,“ konštatoval minister zdravotníctva Richard Raši, ktorý slávnostne prestrihol pásku na novootvorenom pracovisku Kliniky gerontológie a geriatrie FN L. Pasteura Košice. Ako podotkol, zrušenie lôžok Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. bol opodstatnený krok vzhľadom na efektívnejšie využívanie lôžkových kapacít v Košickom kraji.

      Podľa slov riaditeľa Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslava Šajtyho je získanie nových priestorov pre Kliniku gerontológie a geriatrie veľkým prínosom a v blízkej budúcnosti využije FN L.  Pasteura Košice aj ďalšie priestory lôžkovej časti LVN, a.s. „Plánujeme tu presťahovať aj oddelenie dlhodobo chorých a doliečovacie oddelenie. Potrebné však budú isté stavebné úpravy, ktoré prídu na rad po realizácii viacerých sťahovaní a stavebných úprav v prevádzkach našej nemocnice na Triede SNP a Rastislavovej ulici, ktoré súvisia s odsťahovaním VÚSCH a tiež odovzdaním dvoch pavilónov Detskej fakultnej nemocnici Košice a budovy teoretických ústavov Univerzite Pavla Jozefa Šafárika pre potreby Lekárskej fakulty,“ vysvetlil MUDr. Jaroslav Šajty, podľa ktorého predstavujú nové priestory pre Kliniku gerontológie a geriatrie významný posun k lepšiemu. Pracovisko totiž získalo adekvátnejšie priestory čo do rozlohy, usporiadania i hygienického štandardu.

      „Priestory nášho pracoviska na Rastislavovej boli stiesnenejšie, chýbali nám výťahy i vyšetrovacie zázemie - na všetky vyšetrenia museli byť pacienti prevážaní sanitkou. Teraz sa dajú poskytnúť nevyhnutné diagnostické úkony v rámci jednej budovy, je tu dostatok manipulačného priestoru a zvýšila sa aj hygienická úroveň – každá izba má vlastné sociálne zariadenie a pre nepohyblivých pacientov máme k dispozícii aj špeciálne upravené sprchy na umývanie v sede alebo ležiacej polohe,“ zdôraznil prednosta Kliniky gerontológie a geriatrie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.

      V pôvodných priestoroch na Rastislavovej ulici poskytovalo toto pracovisko zdravotnú starostlivosť kvôli priestorovému obmedzeniu len na 25 lôžkach, zatiaľ čo na Murgašovej ich má dispozícii 35, vrátane veľkej monitorovacej izby s lôžkami pre zvládnutie akútnych stavov. Nové priestory sú vhodnejšie nielen na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale tiež výučbu  - klinika okrem diagnostickej a liečebnej činnosti slúži aj na pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov. Práca s pacientom v seniorskom veku má podľa vyjadrenia prof. MUDr. Štefana Kovala, PhD. isté špecifiká, predovšetkým kvôli niektorým ošetrovateľským zvláštnostiam a ochoreniam charakteristickým pre vyšší vek.

      Podľa vyjadrenia zástupcu prednostu kliniky MUDr. Petra Jonáša sú pacientmi Kliniky gerontológie a geriatrie ľudia nad 65 rokov veku s akútnymi zdravotnými problémami, napríklad s dehydratáciou, kardiálnym zlyhaním, v hypertronickej kríze či s rôznymi bolesťami nádorového alebo iného pôvodu. U pacientov nad 65 rokov veku sa menia fyziologické pomery v tele, napríklad pomer svalovej hmoty a tuku či obsah vody v tkanivách a pridružujú sa niektoré ochorenia, tkanivá starnú, objavujú sa senzorické poruchy a zhoršuje sa pamäť. To všetko musí brať lekár pri liečbe pacienta v seniorskom veku do úvahy.

      S využitím priestorov je spokojný aj generálny riaditeľ Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. MUDr. Ľubomír Hudák. „Sme radi, že sa tieto lôžka využili, pričom budú obe nemocnice vzájomne spolupracovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Letecká vojenská nemocnica, a.s. totiž realizuje výkony jednodňovej chirurgie, ktoré budú dispozícii aj pacientom Kliniky gerontológie a geriatrie. Okrem toho budeme poskytovať tomuto pracovisku fakultnej nemocnice v pracovnom čase röntgenové, konziliárne a niektoré SVALZ-ové vyšetrenia,“ dodal.


      O činnosti Kliniky gerontológie a geriatrie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ:

      Klinika gerontológie a geriatrie  Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  je špecializované pracovisko ktoré poskytuje ambulantnú a ústavnú starostlivosť  pre pacientov vo veku nad 65 rokov. Predmetom jej činnosti je  včasná diagnostika a následná liečba akútnych ochorení alebo zhoršenie perzistujúcich chorobných stavov u seniorov. Do ambulantnej i lôžkovej starostlivosti sú prijímaní aj chorí so syndrómom predčasného starnutia.
      Súčasťou  ambulantnej starostlivosti, ktorá  svoju činnosť orientuje prevažne na hypertenziu seniorov, je „Centrum pre diagnostiku a liečbu systolickej artériovej hypertenzie“. Neoddeliteľnou súčasťou ambulantnej činnosti sú predoperačné vyšetrenia seniorov s posúdením prípravy na výkon a následnú starostlivosť po operačnom zákroku.
      Na pracovisku je ročne hospitalizovaných vyše 450 pacientov. Väčšina  hospitalizovaných má postihnutých viacero orgánov a prevládajú u nich predovšetkým kardiovaskulárne, neurologické, ortopedické a psychiatrické poruchy, ktoré spolu  so základnými internými ochoreniami tvoria mozaiku  diagnostickej a liečebnej starostlivosti.
      Cieľom geriatrickej starostlivosti je zachovanie sebestačnosti starého človeka, stabilizovanie  celkového stavu, odstránenie bolesti a zlepšenie kvality jeho života. V spolupráci s rodinnými príslušníkmi a sociálnymi zložkami sa rieši i sociálny aspekt ochorenia pri strate samostatnosti, alebo závislosti na ošetrovateľskej starostlivosti. Táto problematika často sa stáva dominantnou po zvládnutí medicínskych  problémov.
      V klinickom gerontologickom výskume sa klinika zameriava na vekové zmeny organizmu starnúceho a starého človeka v kontexte so životným prostredím seniora a jeho sociálnym stavom. Nosným programom výskumu je zdokonaľovanie včasnej diagnostiky porúch súvisiacich s procesom starnutia – pokles mentálnych funkcií, kardiálne zlyhanie a degeneratívne zmeny pohybového ústrojenstva. Klinické pracovisko sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti v oblasti geriatrického ošetrovateľstva a sociálnej práce so starými ľuďmi. Výučba na klinike je zameraná na základné gerontologické princípy diagnostiky a liečby pacientov  vyššieho veku pre poslucháčov lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, aj študentov ošetrovateľstva.

 

KLINIKA GERONTOLÓGIE A GERIATRIE - NOVÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY:

sekretariát:  055/ 6130 622
prednosta:  055/ 6130 620
  zástupca prednostu:  055/ 6130 621
vedúca sestra:  055/ 6130 623
oddelenie:  055/ 6130 625
ambulancia:  055/ 6130 627


F O T O G A L É R I A :
 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 14 máj 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001