Dnes je piatok 29. mája 2020. Sviatok má Vilma zajtra má sviatok Ferdinand .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Prezident U. S. Steel Košice slávnostne odovzdal úrazovým chirurgom nový operačný stôl Formátovať pre tlač

07 jún 2010    

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie nového moderného mobilného operačného stola s príslušenstvom zakúpeného z vianočnej zbierky spoločnosti U. S. Steel Košice pre potreby Kliniky úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Dar  odovzdal prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke v predsálí operačného traktu a slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj minister zdravotníctva SR Richard Raši.

Image

Na zakúpenie operačného stola s príslušenstvom v hodnote bezmála 93-tisíc eur s DPH prispeli  zamestnanci U. S. Steel Košice, spoločnosť U. S. Steel Košice a Nadácia U. S. Steel Košice sumou 92. 975 eur. Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na zakúpení flexibilného operačného stola, vyjadril riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty i prednosta Kliniky úrazovej chirurgie prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., ktorý prezidentovi spoločnosti U. S. Steel Košice Georgeovi F. Babcokovi odovzdal pamätnú medailu pracoviska.

“Som obzvlášť hrdý na našich zamestnancov, ktorí na konci roka, v oceliarskom priemysle veľmi komplikovanom, zozbierali viac než 30-tisíc eur. K tejto sume rovnakým dielom prispela firma U. S. Steel Košice aj Nadácia U. S. Steel Košice, čím sa výsledná pomoc strojnásobila a dosiahla 92 975 eur. Tých 8 582 našich zamestnancov, ktorí sa do zbierky zapojili, pomohli lekárom robiť ich mimoriadne zodpovednú prácu. Verím, že aj vďaka úsiliu, ktoré vynakladáme v oblasti bezpečnosti, nebudú mať lekári v budúcnosti tak veľa prípadov,“ vyjadril sa prezident spoločnosti U. S. Steel Košice George F. Babcoke.

„Tento operačný stôl je univerzálny a veľmi flexibilný, pričom umožňuje široké spektrum operácií. Je ľahko ovládateľný a vhodný aj pre vyššie váhové kategórie pacientov – až do hmotnosti 450 kilogramov. Všetkým, ktorí prispeli na jeho zakúpenie, patrí naša vďaka,“ konštatoval pri slávnostnom preberaní daru prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.

Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1986 z pôvodného oddelenia úrazovej chirurgie založeného v roku 1955. V tomto roku si pracovisko, na ktorom sú prijímaní a liečení pacienti so širokým spektrom poúrazových stavov nielen z celého východoslovenského regiónu, ale aj z veľkej časti SR, pripomenulo 55. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti odovzdal minister zdravotníctva Richard Raši klinike Cenu ministra zdravotníctva SR.

„Klinika úrazovej chirurgie je najväčšie pracovisko úrazovej chirurgie na Slovensku. Od svojho vzniku bola v rámci Slovenska lídrom v zavádzaní a realizácii nových diagnostických a liečebných postupov v úrazovej chirurgii a tento trend presadzuje aj v súčasnosti, k čomu prispievajú aj jej dobré technické  podmienky. Som hrdý na to, že som na tomto pracovisku pôsobil a je mi cťou odovzdať kolektívu jeho pracovníkov Cenu ministra zdravotníctva, ktorá je ocenením jeho vynikajúcich výsledkov, šikovnosti lekárov pri liečbe komplikovaných a ťažkých  úrazov aj poúrazových stavov a usilovnosti sestier pri ošetrovaní pacientov,“ zdôraznil minister Richard Raši.


       Mobilný operačný stôl ALPHASTAR

       Mobilný operačný stôl ALPHASTAR firmy MAQUET má elektronicky riadený pohon pre všetky jeho základné funkcie a umožňuje zvoliť ideálnu pracovnú polohu pre pacienta i chirurga. Vďaka vertikálnej výškovej nastaviteľnosti môže operatér operovať v stoji i sede a pacienta môže polohovať pre operáciu v ľahu či v sede. Stôl je ľahko ovládateľný, umožňuje plynulý chod na operačnej sále a spĺňa potreby akéhokoľvek chirurgického úkonu. Maximálnou hmotnosťou pacienta 450 kilogramov je stavaný aj na zvládanie extrémnych situácií.


       Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ 

       vznikla v roku 1986 z pôvodného oddelenia úrazovej chirurgie založeného v roku 1955. V súčasnosti poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť na 90 lôžkach a je najväčším pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Z celkového počtu lôžok patrí 8 lôžok jednotke intenzívnej starostlivosti. Klinika úrazovej chirurgie má päť oddelení (ženské urgentné oddelenie, mužské urgentné oddelenie, oddelenie elektívnych výkonov a úrazov detí, spinálnu jednotku a septické oddelenie) a štyri ambulancie.
       Klinika úrazovej chirurgie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť predovšetkým pacientom z Košíc a okolie, ale na pracovisko sú prekladané aj komplikované stavy z celého Košického kraja a spadových oblastí z veľkej časti SR. Konziliárne sa vyšetrujú a prijímajú pacienti z celého východoslovenského regiónu. Ide hlavne o poúrazové stavy, ktoré nie je možné ošetriť na nižších pracoviskách. Pracovisko vykonáva niektoré typy operácií, ktoré možno pokladať za nadštandardné, ako sú niektoré osteosyntézy, spinálne poranenia a niektoré endoprotézy a pre svojich pacientov ponúka možnosť hospitalizácie na dvoch nadštandardných  izbách.
       Klinika je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ a stredných zdravotníckych škôl pre pregraduálnu výchovu lekárov a sestier a výučbovou základňou pre postgraduálnu výchovu v odbore úrazová chirurgia. Realizuje vedecko-výskumnú činnosť zameranú na tieto oblasti:
  - monitorovanie intrakraniálnych parametrov po mozgových poraneniach 
- diagnostika a terapia dutinových poranení
  -  perspektívne postupy rekonštrukcií skeletálnych poranení
-  riešenie septických komplikácií v úrazovej chirurgii
 V roku 1990 získala Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ pri príležitosti 35. výročia jej založenia Cenu mesta Košice za vývoj a zavedenie nových liečebných postupov a dobré liečebné výsledky.

        Z významnejších diagnostických a liečebných postupov, ktorými získala klinika v čase ich uplatnenia prioritné postavenie medzi chirurgickými pracoviskami na Slovensku, možno spomenúť:

- Začiatkom 70– tych rokov, pred využitím USG v diagnostike úrazov brucha, ako prvá na Slovensku zaviedla tzv. abdominocentézu a laváž peritoneálnej dutiny
na dôkaz, resp. vylúčenie intraabdominálneho krvácania s takmer 100% výsledkom.
 - V roku 1979 bola vykonaná na Slovensku prvá operácia zlomeniny krčnej chrbtice z predného prístupu podľa Clowarda  v roku 1984 stabilizácia platňou  z predného prístupu, v roku 1987 osteosyntéza dens axis z predného prístupu.
- V roku 1979 boli vykonané prvé záchovné operácie pri poraneniach sleziny
na Slovensku.
- V roku 1985 sa uskutočnila prvá artroskopia kolenného kĺbu na Slovensku. V súčasnosti ide o rutinný výkon, pričom na Klinike úrazovej chirurgie sa ich realizuje asi 400 artroskopií ročne.
 - V roku 1986 bola vykonaná prvá perkutánna osteosyntéza suprakondylickej zlomeniny u dieťaťa podľa Judetta.
- Od roku 1995 sa využíva na  ošetrenie hlbokých defektov na končatinách vacuum sealingová  technika.
- V roku 1999 sa uskutočnila prvá úspešná replantácia totálne amputovanej ruky.
- V roku 1999 vykonaná prvá laparoskopická diagnostika poranenia brucha a v roku 2000 torakoskopické vyšetrenie pri poranení hrudníka s drenážou hrudnej dutiny.
- Od roku 2000 sa používajú homológne šteppy z tkanivovej banky.
- Od roku 2003 sa realizuje kultivácia spongioplastov a ich aplikácia do pseudoartrózy.
- Od roku 2004 sa využíva ošetrovanie tzv. otvorého bruchu V.A.C. metódou.
- V roku 2004 bolo po prvý krát použité uhlové inštrumentárium pri zlomeninách densu.
- V roku 2005 sa zrealizovala prvá aplikácia kmeňových buniek do skeletálnych defektov a bola uskutočnená prvá vertebroplastika na Slovensku.
- V roku 2009 sa uskutočnila prvá kyfoplastika v SR.


F O T O G A L É R I A :
Image

Image

Image

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 08 jún 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001