COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 2. decembra 2020. Sviatok má Bibiána zajtra má sviatok Oldrich .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Prebehlo slávnostné uvedenie presťahovaných kliník a ambulancií do prevádzky Formátovať pre tlač

07 jún 2010    

      Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových ambulancií I. gynekolgicko-pôrodníckej kliniky a slávnostné uvedenie III. internej kliniky a I. psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky v ich nových priestoroch v lôžkovom monobloku na Triede SNP č. 1. 
      Podľa slov riaditeľa Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslava Šajtyho sú nové priestory všetkých troch pracovísk prínosom pre pacientov i personál  a sú súčasťou koncepcie využitia uvoľnených priestorov po VUSCH a modernizácie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice. 
       „Som rád, že I. psychiatrická klinika a III. interná klinika  získali adekvátne priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Veľkým prínosom je vybudovanie modernej koronárnej a arytmologickej jednotky intenzívnej starostlivosti i vytvorenie ambulantného traktu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, ktorý urýchli a skvalitní celý diagnostický proces. S presťahovaním ambulancií budú súvisieť ďalšie zmeny na oddelení urgentného príjmu, ktoré už začíname realizovať,“ vyjadril sa riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty.

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss


Slávnostné uvedenie ambulantného traktu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky:
 
      Vznik nového ambulantného traktu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky súvisí s novou koncepciou oddelenia urgentného príjmu, od ktorého sa odčlenila príjmová gynekologická ambulancia, pričom došlo k jej presťahovaniu a presťahovaniu ďalších dvoch špecializovaných ambulancií na 2. poschodie lôžkového monobloku. Súčasťou nového traktu, ktorého vybudovanie stálo cca 10.500 eur je teda príjmová ambulancia s nepretržitou prevádzkou, cez ktorú prejdú všetky pacientky odoslané obvodným lekárom na vyšetrenie do nemocnice a špecializované ambulancie v ktorých zabezpečujú štyria lekári rôzne poradne - antisterilnú, kolposkopickú poradňu, urogynekologickú a  detskú gynekológiu. 
      „Vznik tohto ambulantného traktu scentralizoval a urýchlil poskytovanie ambulantnej gynekologickej starostlivosti na našom pracovisku. Nové ambulancie sú veľmi prakticky umiestnené a esteticky riešené, veľkým prínosom je aj získanie ultrazvukového prístroja pre potreby príjmovej ambulancie, takže pacientky už nebudú musieť chodiť na vyšetrenie do lôžkovej časti kliniky. Presťahovanie ambulancií urýchli a skvalitní diagnostiku, pričom sa zjednoduší prevoz urgentných stavov do lôžkovej časti a vhodnú lokalizáciu ambulancií ocenia aj ostatné pacientky,“ konštatoval pri slávnostnom otvorení pracoviska prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky doc. MUDr. Vladimír Kraus, PhD. 
      Príjmová a špecializované ambulancie donedávna pôsobili na troch rôznych miestach. Sústredením sa v jednej časti vytvorili komplex s veľmi vhodným prístupom – k jeho hlavnému vchodu sa je možné prísť z poliklinickej časti aj od oddelenia urgentného príjmu a to po schodoch i výťahom. Oproti hlavnému vchodu je situovaný východ k lôžkovej časti. 
      Zatiaľ čo špecializované ambulancie boli aj v minulosti súčasťou I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, príjmová ambulancia patrila pod oddelenie urgentného príjmu. Jej presťahovaním a pričlenením pod I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku sa ambulantná gynekologická starostlivosť sústredila na jedno miesto. Uvoľnením dvoch miestností po tejto ambulancii na prízemí vznikne priestor na vybudovanie moderného chirurgicko-traumatologického boxu so sadrovňou v súlade s novou koncepciou oddelenia urgentného príjmu. V priestoroch súčasnej tramatologickej ambulancie bude v krátkom čase situovaná sonografia, čím sa urýchli diagnostický proces na urgentnom príjme.

Image

Slávnostné uvedenie pracoviska III. internej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky: 
      III. interná klinika kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa na 5. poschodie lôžkového monobloku na Triede SNP č. 1. presťahovala z Rastislavovej 43 a nové priestory získala po odsťahovaní sa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. K dispozícii má 33 lôžok, z ktorých šesť predstavujú lôžka koronárnej a arytmologickej jednotky jednotky intenzívnej starostlivosti. Stavebné práce na jednotke intenzívnej starostlivosti boli ukončené v týchto dňoch a jej vybudovanie považuje prednosta III. internej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. za výrazný posun k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na tomto pracovisku. 
      „Doménou III. internej kliniky bola od jej vzniku predovšetkým liečebno-preventívna starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Vybudovaním modernej koronárnej a arytmologickej jednotky intenzívnej starostlivosti v nových priestoroch pracoviska na Triede SNP sa vytvorili podmienky pre kvalitnú, vysokošpecializovanú starostlivosť o tých pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, ktoré nevyžadujú intervenčný (invazívny) postup. Ide predovšetkým o pacientov s niektorými formami akútneho infarktu myokardu (nevhodnými na invazívny spôsob liečby, na ktorý sa špecializuje Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb), pacientov s poruchami srdcového rytmu i pacientov so srdcovým zlyhávaním,“ vysvetlil prednosta III. internej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
      S presťahovaním III. internej kliniky na Triedu SNP súvisela rekonštrukcia a modernizácia koronárnej a arytmologickej jednotky intenzívnej starostlivosti v hodnote cca 15-tisíc eur,  ďalej vybudovanie vybudovanie nadštandardných izieb na oddelení a úprava priestorov pre potreby tohto pracoviska, pričom priestory sú vhodnejšie z hľadiska priestorovej dispozície i po hygienickej aj estetickej stránke.

Image

Image

Image


Slávnostné uvedenie pracoviska I. psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky:
 
      I. psychiatrická klinika FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ s kapacitou 73 lôžok a do lôžkového monoboloku na Triede SNP sa sťahovala postupne od začiatku roka zo svojich pôvodných priestorov v psychiatrickom pavilóne tzv. „hrebeňovej stavby“, ktorej objekt bol v januári tohto roka odovzdaný Detskej fakultnej nemocnici Košice. Pracovisko je v súčasnosti situované v zrekonštruovaných priestoroch na 4. a 5. poschodí lôžkového monobloku, kde sa nachádza jeho lôžková a administratívna časť, ambulancie sú situované na 2. poschodí. V najbližšej dobe bude tiež zriadené adolescentné oddelenie na 7. poschodí lôžkového monobloku. 
      „Presťahovanie kliniky do nových priestorov nám umožnilo získať samostatné miestnosti pre niektoré vykonávané aktivity  a poskytnúť pacientom vyšší štandard zdravotnej starostlivosti aj tým, že každá pacientská izba má teraz vlastné sociálne zariadenie, čo je vzhľadom na priemernú dĺžku pobytu  viac než dvadsať dní veľmi dôležité. Lokalizácia pracoviska v tesnej blízkosti somatických oddelení zároveň umožňuje lepšiu spoluprácu  s nimi v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta,“ konštatovala zástupkyňa prednostky I. psychiatrickej kliniky MUDr. Silvia Kitková. Veľkým prínosom bude aj uvedenie do prevádzky komplexného EEG pracoviska slúžiaceho na diagnostiku a liečbu porúch spánku, ktoré sú veľmi častou súčasťou psychických porúch a zavedenie novej liečebnej metódy tzv. repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie (rTMS). 
      „.Repetitívna magnetická transkraniálna stimulácia (rTMS) je nová, bezpečná a účinná metóda pre liečbu psychických porúch. Táto metóda používa magnetické pole, ktorým dochádza k elektrickej stimulácii buniek v mozgovej kôre, a tak podporuje obnovenie zaniknutých spojov. Je to unikátna, neinvazívna a bezbolestná metóda, ktorá je účinná najmä v liečbe depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy a schizofrénie. Na Slovensku ju zatiaľ využíva len niekoľko pracovísk,“ vysvetlila MUDr. Silvia Kitková. 
      Podľa vyjadrenia prednostky I. psychiatrickej kliniky MUDr. Evy Pálovej, PhD. bola prestavba priestorov pre potreby psychiatrickej kliniky bola veľmi náročná a obnášala rekonštrukciu všetkých pacientských izieb, na ktorých sa budovali samostatné sociálneho zariadenia a úpravu priestorov na spoločné aktivity pacientov (ako sú ranné komunity pacientov, skupinové sedenia či muziko a arteterapia a ostatné aktivity, ktoré sú súčasťou režimu na pracovisku). Veľkou výhodou je získanie samostatnej miestnosti pre skupinovú psychoterapiu, ktorá  bývalých priestoroch veľmi chýbala. Celkové náklady na vybudovanie lôžkovej, ambulantnej i administratívnej časti I. psychiatrickej kliniky predstavujú cca 332-tisíc eur. 
      V lôžkovom monobloku Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP došlo v posledných mesiacoch aj k ďalším zmenám a prestavbám. Po presťahovaní I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny z 1. na 2. poschodie a následnom vybudovaní nových špičkových laboratórií sa presťahovalo aj momografické pracovisko a nedávno bolo slávnostne uvedené do prevádzky nové pracovisko magnetickej rezonancie. K zmenám došlo aj v areáli na Rastislavovej 43. Priestory v XVIII.  pavilóne uvoľnené po III. internej klinike využilo Neurologické oddelenie, Klinika gerontológie a geriatrie sa presťahovala na Murgašovu 1 a v týchto dňoch sa realizuje rekonštrukcia priestorov pre Centrálne prijímacie oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Image 

Image 

Image       I. gynekologicko-pôrodnícka klinika  FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
 
      História pracoviska siaha do r. 1948, kedy vznikla klinika báze Štátnej pôrodnice a babskej školy na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach.  V roku 1981 sa presťahovala z Rastislavovej ulice do novej budovy monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1. Od roku 1995 je spolu s neonatologickým oddelením tzv. Perinatologickým centrom, kde sa koncentrujú všetky patologické stavy rizikovej gravidity predovšetkým s rizikom predčasného pôrodu dieťaťa vyžadujúce intenzívnu starostlivosť.
      Klinika je zameraná na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ, domácich a zahraničných študentov, bakalárskych a magisterských štúdií v ošetrovateľstve, fyzioterapeutov a záchranárov. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je orientovaná na poruchy priebehu tehotnosti so špeciálnym zameraním na preeklampsiu, HELLP syndróm, intrapartálnu hypoxiu plodu a predčasný pôrod, onkológiu so zameraním na malignómy uteru a imunológiu porúch reprodukcie. Klinika poskytuje konziliárne a superkonziliárne vyšetrenia v ultrasonografickej  diagnostike, onkologických ochorení, detskej gynekológie, urogynekológie a senológie. I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá imunológiou reprodukcie a ako jediné v republike spolu s Tkanivovou bankou vyšetruje 7 druhov antifosfolipidových protilátok. 
      I. gynekologicko-pôrodnícka klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice - s počtom lôžok 78 a 8 lôžkami jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Je situovaná na 16. a 17. poschodí monobloku na Triede SNP č. 1, nový ambulantný trakt je na 2. poschodí. Klinika ponúka pre svoje pacientky možnosť ubytovania na nadštandardných jednoposteľových izbách na popôrodnom oddelení. Ponúka tiež možnosť pôrodu na nadštandardnej pôrodnej sále so špeciálnym polohovateľným pôrodným stolom.

      III. interná klinika  FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

      Vznikla 1. septembra 1991 zmenou štatútu Geriatrickej kliniky založenej v roku 1977. Má 34 lôžok, vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti a v liečebno-preventívnej a vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava dominantne na oblasť klinickej kardiológie (neintervenčná kardiológia, v rámci nej najmä preventívna kardiológia a arytmológia, súčasťou je aj kardiostimulačné pracovisko). V júni 2009 sa III. interná klinika zlúčila s Klinikou preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva  FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, ktorej história siahala až do roku 1953.
      Modernizovaná III. interná klinika poskytuje špičkové služby v kardiológii, preventívnej a športovej medicíne a telovýchovnom lekárstve. Na klinike sa intenzívne rozvíja v poslednom období aj reumatológia, gastroenterológia a diabetológia. Klinika má dobre vybudované pracovisko funkčnej diagnostiky, kde sa realizuje celá škála záťažových ergometrických vyšetrení pre pacientov, ale i športovcov, ultrazvukové vyšetrenia prakticky všetkých orgánov a široké spektrum výkonov v rámci neinvazívnej kardiológie. Elektrofyziologické a kardiostimulačné pracovisko s tradíciou siahajúcou až do 80-tych rokov minulého storočia poskytuje naďalej špičkovú starostlivosť pri diagnostike a liečbe porúch srdcového rytmu.  K dispozícii má novovybudovanú jednotku intenzívnej starostlivosti a nadštandardné izby.
      Pracovisko dlhodobo spolupracuje v oblasti medzinárodného klinického výskumu s viacerými renomovanými inštitúciami v krajinách západnej Európy, Severnej Ameriky a Ázie. Dokladom uznania kvalít pracoviska je i opakovaná organizácia svetových podujatí v oblasti preventívnej kardiológie a klinickej výživy (naposledy v júni 2009 - XIV. Svetový kongres klinickej výživy a V. medzinárodný kongres o kardiovaskulárnych chorobách).

      I. psychiatrická klinika FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ 

      Špecializuje sa na liečbu úzkostných porúch (so zameraním na panické poruchy a OCD), afektívnych porúch (depresií a bipolárnych porúch) a porúch osobností, pričom umožňuje pacientom absolvovať komplexnú psychoterapeuticko-psychofarmakologickú liečbu. Poskytuje zároveň vysoko kvalifikované konzultácie
      v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Tradične sa najviac venuje psychofarmakológii a biologickej psychiatrii. Rozšírenie prístrojového vybavenia pracoviska o rTMS (repetitívnu Transkraniálnu magnetickú stimuláciu) umožní rozšíriť možnosti neinvazívnej biologickej liečby u depresívnych a úzkostných pacientov, u pacientov s kognitívnymi poruchami ako aj u pacientov s poruchami vnímania.
      Vybudovanie vlastného spánkového laboratória umožní lepšiu diagnostiku a tým aj liečbu porúch spánku, ktoré sú častým príznakom mnohých psychických porúch. Pracovisko má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie v odbore psychoterapia a je aktívne zapojené aj do práce Section and Board of Psychiatry UEMS (čo je profesijná organizácia psychiatrov v rámci EÚ). I. psychiatrická klinika FN L.Pasteura a LF UPJŠ je organizátorom aj spoluorganizátorom mnohých domácich aj zahraničných podujatí, má úzke bilaterálne kontakty s pracoviskami v ČR (Praha), Veľkej Británii (Bedfordshire - University of Cambridge), Švajčiarsku (Zurich), Indii (Bombay), Rakúsku (Viedeň), atď. a má čulú prednáškovú aj publikačnú aktivitu. Pracovisko prevádzkuje telefonickú Linku nádeje poskytujúcu nepretržitú 24-hodinovú psychiatrickú a psychologickú telefonickú prvú pomoc (tel. kontakt: 055/6441155).


Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 08 jún 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001