COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
FN L. Pasteura Košice zmení 1. júla svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“ Formátovať pre tlač

29 jún 2010    

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice s účinnosťou od 1. júla 2010 mení svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie podľa ustanovenia § 21 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 7 ods. 12 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Používanie označenia „univerzitná nemocnica“ zvýrazní jedinečné postavenie zdravotníckeho zariadenia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vzhľadom na uskutočňovanie pregraduálnej a postgraduálnej výučby.

Image
Minister Richard Raši informoval pracovníkov FNLP Košice
o zmene názvu nemocnice, ktorú v týchto dňoch odsúhlasil,
na gremiálnej porade konanej v pondelok 28. júna

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice má s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach uzatvorenú Dohodu o zriadení výučbových základní a Dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov. Predmetom týchto dohôd  je zabezpečenie praktickej výučby študentov Lekárskej fakulty  UPJŠ v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializovaných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár a praktickej výučby vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v iných zdravotníckych povolaniach. Tým boli splnené všetky zákonné podmienky na používanie názvu „univerzitná nemocnica“ v zmysle zákona  č. 133/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 29 jún 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001