COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
Uskutočnilo sa slávnostné uvedenie psychiatrického stacionára I. psychiatrickej kliniky do prevádzky Formátovať pre tlač

15 júl 2010    

Dnes predpoludním uviedol riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty, námestníčka riaditeľa MUDr. Iveta Marinová, MPH a prednostka I. psychiatrickej kliniky MUDr. Eva Pálová, PhD. slávnostne do prevádzky psychiatrický stacionár v jeho nových priestoroch v lôžkovej časti monobloku UN L. Pasteura Košice na Triede SNP1. Presťahovanie stacionára súviselo s odovzdaním bývalého psychiatrického pavilónu fakultnej nemocnice Detskej fakultnej nemocnici a presťahovaním I. psychiatrickej kliniky, do lôžkového monobloku, ktoré sa realizovalo vo postupne od začiatku tohto roka.

„Som rád, že I. psychiatrická klinika získala adekvátnejšie priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré oceňujú tak jej pacienti ako aj pracovníci. Sťahovanie tohto  pracoviska sa uskutočňovalo vo viacerých etapách a v týchto dňoch bol dokončený tento psychiatrický stacionár, ktorý ponúka veľkorysejšie priestory než pôvodný stacionár umiestnený v suterénnych priestoroch,“ konštatoval riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty a dodal, že v súčasnosti sa ešte realizujú stavebné úpravy na psychiatrickom adolescentnom oddelení na 7. poschodí, čím sa zavŕši budovanie pracoviska I. psychiatrickej kliniky v lôžkovom monobloku.

Image

Kým v minulosti mal psychiatrický stacionár k dispozícii len tri menšie miestnosti, teraz ich má viac a vhodnejšie priestorovo riešené. K dispozícii je centrálna terapeutická a relaxačná miestnosť, vyšetrovňa a jedáleň s kuchynkou, pribudla samostatná pracovná miestnosť na ergoterapiu (prácu s hlinou či farbami) a prínosom je tiež šatňa pre pacientov. S vybudovaním nového stacionára súviseli nevyhnutné stavebné úpravy spojené so zriadeným nových miestností, oprava omietok a osvetlenia a tiež vymaľovanie priestorov. Práce vyšli na  cca 2000 eur a nemocnica ich hradila z vlastných zdrojov.

„Cieľom psychiatrického stacionára je venovať sa pacientom, ktorí ešte nevyžadujú nemocničnú liečbu, ale kvôli nejakému psychickému problému potrebujú pomoc odborníkov, aby im pomohli zvládnuť bežný život, alebo naopak pomôcť pacientom pri návrate z nemocnice do reálneho sveta nácvikom sociálnych zručností a bežných úkonov. Stacionár funguje pri I. psychiatrickej klinike zhruba päť rokov a zachytáva najnovšie trendy v liečbe psychických porúch. Jeho snahou je udržať ľudí v aktivite a spoločenskom kontakte, pretože komunikácia, činorodosť a spätná väzba je pre nich veľmi užitočná. Ak sa človek vyčlení zo zdravého fungovania v spoločnosti, stráca motiváciu a schopnosť napredovať, izolácia mu neprospieva,“ vysvetlila I. psychiatrickej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Eva Pálová, PhD., podľa ktorej sa liečia v stacionári dve skupiny pacientov – ľudia s rôznym typom psychotických porúch a pacienti s afektívnymi poruchami (najčastejšie ide o úzkosti a depresie).

„Tieto dve skupiny majú okrem spoločnej rannej komunity rozdielny program a venujú sa napríklad ergoterapii, arteterapii, hrám alebo nácviku sociálnych zručností, relaxácii a podobne. Do stacionára prichádzajú pacienti v pracovných dňoch ráno o deviatej a program majú zhruba do 15. hodiny. Piatky bývajú voľnejšie, pričom chodievajú v rámci nácviku sociálnych zručností do prírody, botanickej záhrady, ZOO, do divadla, múzea a podobne. Súčasťou aktivít sú rôzne programy, napríklad venované zdravej výžive,“ načrtla MUDr. Eva Pálová, PhD.

V pychiatrickom stacionári I. psychiatrickej kliniky sú liečené skôr mladšie vekové ročníky a liečba trvá šesť až osem týždňov. Jeho kapacita je 25 pacientov, v priemere ich do stacionára prichádza asi 20 denne. Činnosť stacionára zabezpečujú štyria pracovníci – špeciálna sestra, špeciálny pedagóg, psychológ a lekár.

 

I. psychiatrická klinika FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ 

      Má kapacitu 73 lôžok. Lôžková a administratívna časť je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch na 4. a 5. poschodí lôžkového monobloku UN L. Pasteura Košice, ambulancie a psychiatrický stacionár sa nachádzajú na 2. poschodí lôžkového monobloku. V najbližšom čase bude zriadené adolescentné oddelenie na 7. poschodí lôžkového monobloku.
       Špecializuje sa na liečbu úzkostných porúch (so zameraním na panické poruchy a OCD), afektívnych porúch (depresií a bipolárnych porúch) a porúch osobností, pričom umožňuje pacientom absolvovať komplexnú psychoterapeuticko-psychofarmakologickú liečbu. Poskytuje zároveň vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Tradične sa najviac venuje psychofarmakológii a biologickej psychiatrii. Rozšírenie prístrojového vybavenia pracoviska o rTMS (repetitívnu Transkraniálnu magnetickú stimuláciu) umožní rozšíriť možnosti neinvazívnej biologickej liečby u depresívnych a úzkostných pacientov, u pacientov s kognitívnymi poruchami ako aj u pacientov s poruchami vnímania. Spánkové laboratórium umožní lepšiu diagnostiku a tým aj liečbu porúch spánku, ktoré sú častým príznakom mnohých psychických porúch.
       Pracovisko má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie v odbore psychoterapia a prostredníctvom prednostky kliniky je aktívne zapojené aj do práce Section and Board of Psychiatry UEMS (čo je profesijná organizácia psychiatrov v rámci EÚ). I. psychiatrická klinika FN L.Pasteura a LF UPJŠ je organizátorom aj spoluorganizátorom mnohých domácich aj zahraničných podujatí, má úzke bilaterálne kontakty s pracoviskami v ČR (Praha), Veľkej Británii (Bedfordshire - University of Cambridge), Švajčiarsku (Zurich), Indii (Bombay), Rakúsku (Viedeň), atď. a má čulú prednáškovú aj publikačnú aktivitu.
       I. psychiatrická klinika prevádzkuje telefonickú Linku nádeje poskytujúcu nepretržitú 24-hodinovú psychiatrickú a psychologickú telefonickú prvú pomoc (tel. kontakt: 055/6441155).

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Image
Autor fotografií: Pavol Palkovič 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 15 júl 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001