Dnes je sobota 6. júna 2020. Sviatok má Norbert zajtra má sviatok Róbert .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Minister Ivan Uhliarik uviedol slávnostne do prevádzky oddelenie I. psychiatrickej kliniky Formátovať pre tlač

27 august 2010    

Dnes predpoludním sa uskutočnilo za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika slávnostné uvedenie nových priestorov I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ do prevádzky. Rekonštrukcia oddelenia, ktoré bude slúžiť pre hospitalizácie adolescentných pacientov bola ukončená v týchto dňoch a prvých pacientov prijme v septembri. Okrem adolescentného oddelenia si minister zdravotníctva pozrel aj ďalšie priestory I. psychiatrickej kliniky, ktoré sú už v prevádzke. Navštívil tiež oddelenie urgentného príjmu, ktorého rekonštrukcia v týchto dňoch finišuje, pracovisko magnetickej rezonancie s najkvalitnejším MR prístrojom na Slovensku a nové biochemické a hematologické laboratórium Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice so špičkovým vybavením.

Image

Dokončením lôžkového oddelenia na siedmom poschodí 17-poschodového monobloku v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 sa zavŕšilo sťahovanie I. psychiatrickej kliniky. Pracovisko pôsobilo v minulosti v tzv. psychiatrickom pavilóne pri lôžkovom monobloku, kde využívalo štyri poschodia. V roku 2004 však muselo uvoľniť jedno poschodie Detskej fakultnej nemocnici Košice a odvtedy pracovala I. psychiatrická klinika v stiesnenejších podmienkach a  so zníženým počtom lôžok. Problém s nedostatkom priestoru pracoviska vyriešilo presťahovanie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý uvoľnil v lôžkovom monobloku Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 priestory na piatich poschodiach. Priestory využila UNLP Košice pre svoje potreby, pričom na štvrtom, piatom a siedmom poschodí je v súčasnosti situovaná I. psychiatrická klinika, ktorá získala vhodnejšie podmienky na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

Toto pracovisko má teraz viaceré samostatné miestnosti pre niektoré vykonávané aktivity, ktoré predtým chýbali. Poskytnúť pacientom vyšší štandard zdravotnej starostlivosti umožnilo aj vybudovanie samostatných sociálnych zariadení na pacientských izbách, čo je vzhľadom na priemernú dĺžku pobytu  viac než dvadsať dní veľké pozitívum. Veľkým prínosom bolo aj sprevádzkovanie komplexného EEG pracoviska na I. psychiatrickej klinike, ktoré slúži na diagnostiku a liečbu porúch spánku – tie sú veľmi častou súčasťou psychických porúch. Ďalšou novinkou a výrazným pokrokom v liečbe je zavedenie takzvanej repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie (rTMS), čo je unikátna, neinvazívna a bezbolestná metóda účinná najmä v liečbe depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy a schizofrénie. Na Slovensku ju zatiaľ využíva len niekoľko pracovísk.

Sťahovanie kliniky do nových priestorov sa realizovalo v niekoľkých etapách od konca minulého roka. Ukončením rekonštrukcie lôžkového oddelenia na 7. poschodí získala I. psychiatrická klinika ďalšie priestory, ktoré chceme využívať predovšetkým na liečbu nižších vekových ročníkov. Táto myšlienka vznikla po analýze vekovej skladby hospitalizovaných pacientov na našom pracovisku v ostatných rokoch. Jednoznačne stúpa počet ľudí v tínedžerskom veku, ktorí sú hospitalizovaní nielen pre nejaké bežné emocionálne problémy a poruchy správania či intoxikácie, ale aj pre závažné psychické poruchy. Sledujeme  každoročný nárast pacientov vo veku okolo 18 rokov zhruba o päťdesiat percent. Táto veková skupina pritom vyžaduje odlišný prístup, pretože často ešte nemá vytvorené ustálené typické vzorce správania a reaguje veľmi emocionálne. Preto je vhodné vytvoriť pre ňu trochu iné prostredie ako pre starších pacientov a nekombinovať hospitalizácie mladých ľudí (napríklad s úzkostnou poruchou alebo depresiou) so seniormi trpiacimi alzheimerovou poruchou či chronickými alkoholikmi. Aj keď samotná liečba adolescentntov sa principiálne nelíši od liečby dospelých,“ vysvetlila prednostka I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UJPŠ MUDr. Eva Pálová, PhD.

Podľa jej slov európske trendy v psychiatrii poukazujú na potrebu riešiť problematiku adolescentného obdobia včas a reflektujú na skutočnosť, že sa psychiatrické problémy presúvajú do oveľa nižšieho vekového obdobia, než tomu bolo v minulosti. Už v období rannej mladosti sa môžu objavovať mnohé formy schizofrénie, bipolárne poruchy (tzv. mániodepresivita), úzkosti a depresie, preto môže byť špecializácia nového oddelenia I. psychiatrickej kliniky na pacientov vo veku cca 15-26 rokov veľkým prínosom. Bude mať 16 lôžok, ktoré vzniknú predovšetkým reštrukturalizáciou jej súčasného posteľového fondu. Otvorenie oddelenia, ktoré prijme prvých pacientov už v septembri, si nevyžiada ani nárast počtu lekárov a sestier.

„Špecializované oddelenie adolescentnej psychiatrie na Slovensku neexistuje, jestvujú len detské a dospelé oddelenia, pričom adolescenti sú často liečení spolu s detskými pacientmi. Avšak moderné trendy v krajinách Európskej únie smerujú skôr k tendencii pripájať adolescentnú psychiatriu k dospelej psychiatrii, čo mladému človeku s pretrvávajúcim psychickým problémom zaistí plynulý prechod do kompletnej starostlivosti vo vyššom veku  a zabezpečí kontinuitu liečby. U nás budú adolescenti liečení v rámci dospelého oddelenia, ale s potrebným súkromím a vhodným prostredím, čo bude pre nich veľkým pozitívom,“ poznamenala MUDr. Eva Pálová, PhD.

Vzniku adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky predchádzala výmena elektroinštalačných rozvodov, špeciálna úprava skiel kvôli bezpečnosti pacientov a oprava dlažieb, podláh a náterov na stenách. Pacientské izby boli vybavené samostatným sociálnym zariadením so sprchou, WC a umývadlom, zriadila sa vyšetrovňa, prijímacia ambulancia, terapeutická a spoločenská miestnosť, učebňa a otvorený priestor na denné aktivity.   Nechýba miestnosť pre návštevy, pracovne pre zdravotnícky personál a nevyhnutné prevádzkové miestnosti. Náklady na rekonštrukciu oddelenia boli hradené z pridelených kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu MZ SR vo výške  bezmála 332-tisíc EUR, pričom táto suma pokryla náklady na rekonštrukciu všetkých nových priestorov I. psychiatrickej kliniky. A to nielen lôžkovej časti, ale aj nových ambulancií, ktoré takisto predstavujú výrazný posun k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti.

Detská ambulancia bola v psychiatrickom pavilóne v dosť stiesnených a ponurých priestoroch, pričom teraz získala dve svetlé a veľmi estetické miestnosti zariadené veľmi hravo a esteticky, čo veľmi pozitívne vnímajú samotní malí pacienti aj ich rodičia. Nachádza sa na 6. poschodí v poliklinickej časti UNLP Košice na Triede SNP 1, ambulancie pre dospelých sú situované na 2. poschodí lôžkového monobloku.

Ako konštatoval pri slávnostnom otvorení nového lôžkového oddelenia riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty, nové priestory sú pre I. psychiatrickú kliniku veľkým prínosom. Ich vybudovanie bolo jednou z mnohých zmien v UNLP Košice, ku ktorým došlo za posledný rok.

„Som rád, že viaceré naše pracoviská získali vhodnejšie a kvalitnejšie priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, že sa nám nedávno podarilo vybudovať špičkové a moderné biochemické a hematologické laboratórium a zakúpiť nový vysokokvalitný prístroj magnetickej rezonancie. Plánované postupné zmeny v lôžkovom monobloku na Triede SNP zavŕši rekonštrukcia oddelenia urgentného príjmu, ktorá aktuálne  prebieha a jej zavŕšenie prispeje k zefektívneniu činnosti tohto pracoviska,“ zdôraznil MUDr. Jaroslav Šajty.


F O T O G A L É R I A : 

Návšteva ministra Uhliarika na I. psychiatrickej klinike: 

Image

Image

Image

 Image

Image

 Image


Návšteva ďalších pracovísk UN L. Pasteura Košice:

Image

Image

Image

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss


      História sťahovania pracovísk v lôžkovom monobloku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP na prelome rokov 2009/2010:

       Po uvoľnení priestorov po odsťahovaní VUSCH z priestorov UN L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 sa ako prvá presťahovala na jeseň minulého roka I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny z prvého na druhé poschodie lôžkového monobloku, pričom získala väčší priestor a lepší hygienický štandard. V jej pôvodných priestoroch na 1.  poschodí bolo vybudované moderné biochemické a hematologické laboratórium so špičkovým vybavením, ktoré výrazne urýchlilo a skvalitnilo diagnostiku. Nové situovanie laboratórií umožnilo vytvoriť jedno prístupové miesto pre odoslanie odobratých vzoriek pacientov a modernizácia ich vybavenia výrazne prispela k inovácii Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktorá sa stala prvou veľkou nemocnicou uplatňujúcou automatizované predanalytické procesy vo svojich laboratóriách.
       Na prelome rokov 2009/2010 nasledovalo presťahovanie III. internej kliniky z Rastislavovej ulici na 5. poschodie lôžkového monobloku na Triede SNP 1 a presun časti I. psychiatrickej kliniky z psychiatrického pavilónu (ktorý Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice odovzdala Detskej fakultnej nemocnici) do lôžkového monobloku. Ako prvé sa presťahovalo kľudné a akútne oddelenie na 4. poschodie a príjmová a konziliárna psychiatrická ambulancia na 2. poschodie. Následne sa na jar tohto roku presťahovalo na 5. poschodie lôžkového monobloku neurotické oddelenie a administratívna časť pracoviska. Neskôr prišla na rad detská ambulancia, ktorá pôsobí v nových priestoroch v poliklinickej časti a počas leta bol na 2. poschodí v lôžkovom monobloku dobudovaný psychiatrický stacionár. Ako posledná bola dokončená lôžková časť na 7. poschodí lôžkového monobloku, čím bola zavŕšená rekonštrukcia priestorov tohto pracoviska.
      Z významnejších zmien zrealizovaných na Triede SNP v súvislosti s uvoľnením priestorov po VUSCH je treba spomenúť aj vznik pracoviska miniinvazívnej chirurgie na 15. poschodí lôžkového monobloku a presťahovanie mamografického pracoviska i pracoviska magnetickej rezonancie do nových priestorov na 2. poschodie lôžkového monobloku. Pre jeho potreby bol zakúpený nový trojteslový prístroj, ktorý patrí medzi absolútnu špičku v oblasti magnetickej rezonancie. Najmodernejšie zriadenie na Slovensku prispelo k výraznému skvalitneniu diagnostického procesu v zdravotníckom zariadení, pretože umožňuje realizovať vyšetrenia s vysokou rozlišovacou schopnosťou obrazu a oveľa rýchlejšie než na pôvodne používanom prístroji na tomto pracovisku, ktorý bol už technicky zastaralý.
      Vybudovaný bol aj samostatný ambulantný trakt I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, čím sa sústredili gynekologické ambulancie na jedno miesto. Tento krok zároveň napomohol realizovať novú koncepciu oddelenia urgentného príjmu, ktoré získalo presťahovaním gynekologických ambulancií ďalšie priestory. Rekonštrukcia oddelenia urgentného príjmu na Triede SNP aktuálne  prebieha a jej zavŕšenie prispeje k zefektívneniu činnosti tohto pracoviska.
       K zmenám došlo aj v areáli na Rastislavovej 43. Priestory v XVIII.  pavilóne uvoľnené po odsťahovaní III. internej kliniky využilo Neurologické oddelenie UNLP Košice, Klinika gerontológie a geriatrie sa na jar presťahovala na Murgašovu 1 a v lete bola ukončená rekonštrukcia nových, ďaleko vyhovujúcejších, priestorov pre Centrálne prijímacie oddelenie.


      I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ:
        Špecializuje sa na liečbu úzkostných porúch (so zameraním na panické poruchy a OCD), afektívnych porúch (depresií a bipolárnych porúch) a porúch osobností, pričom umožňuje pacientom absolvovať komplexnú psychoterapeuticko-psychofarmakologickú liečbu. Poskytuje zároveň vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Tradične sa najviac venuje psychofarmakológii a biologickej psychiatrii. Rozšírenie prístrojového vybavenia pracoviska o rTMS (repetitívnu Transkraniálnu magnetickú stimuláciu) umožní rozšíriť možnosti neinvazívnej biologickej liečby u depresívnych a úzkostných pacientov, u pacientov s kognitívnymi poruchami ako aj u pacientov s poruchami vnímania. Spánkové laboratórium umožní lepšiu diagnostiku a tým aj liečbu porúch spánku, ktoré sú častým príznakom mnohých psychických porúch. 
       Pracovisko má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie v odbore psychoterapia a je aktívne zapojené aj do práce Section and Board of Psychiatry UEMS (čo je profesijná organizácia psychiatrov v rámci EÚ). I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ je organizátorom aj spoluorganizátorom mnohých domácich aj zahraničných podujatí, má úzke bilaterálne kontakty s pracoviskami v ČR (Praha), Veľkej Británii (Bedfordshire - University of Cambridge), Švajčiarsku (Zurich), Indii (Bombay), Rakúsku (Viedeň), atď. a má čulú prednáškovú aj publikačnú aktivitu.
       I. psychiatrická klinika prevádzkuje telefonickú Linku nádeje poskytujúcu nepretržitú 24-hodinovú psychiatrickú a psychologickú telefonickú prvú pomoc (tel. kontakt: 055/6441155).


 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 30 august 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001